Air War College, Directorate of Education and Training

(กรุณาใช้  Google Chrome หรือ Internet Explorer ในการรับชมวิดิโอ)

  พัฒนาผู้นำ    คุณธรรมเด่น

เน้นยุทธศาสตร์     ฉลาดบริหาร

WE BUILD SMART STRATEGIC MILITARY LEADERS

Read more ...


กำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓


๑.ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๑ - ๓ ต.ค.๖๑ 
< คู่มือการลงทะเบียน >
< คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ (อินทราเน็ต) > (นักศึกษาสังกัด ทอ.)
< ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน(นักศึกษาสังกัดหน่วยนอก ทอ.)

๒.รายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติที่ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ วทอ.ยศ.ทอ. (ชั้น ๑)
การแต่งกาย :
  ข้าราชการ ทอ. ทหารชาย   เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
                          ทหารหญิง  เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
  สำหรับหน่วยนอก ทอ. เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสีตามเหล่าทัพ
  และบุคคลภายนอก
ชุดสุภาพแขนยาว
หมายเหตุ : ข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศให้นำสมุดประวัติรับราชการมาด้วย เพื่อตรวจสอบประวัติและถ่ายรูป

๓.รายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ต.ค.๖๑, ๐๗๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.(ชั้น ๒)
การแต่งกาย :
  ข้าราชการ ทอ. ทหารชาย  เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
                          ทหารหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  
  สำหรับหน่วยนอก ทอ. เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสีตามเหล่าทัพ
  และบุคคลภายนอก
ชุดสูทสากลหรือเทียบเท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๓๓๒ (เบอร์ภายใน  ๒ ๕๓๓๒)
                                            ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๐๑ (เบอร์ภายใน  ๒ ๔๒๐๑)

 
 

ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ วทอ.ยศ.ทอ.

001A

    พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน ผบก.วตร. และคณะ เยี่ยมชมกิจการ วทอ.ยศ.ทอ.ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๖๑,๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

       Pol.Maj.Gen.Tosporn Banjongkean ,Commander of Police College accompanied by Police College officials to visit Air War College of RTAF. On this occasion, AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC welcomed the group on Thursday, 20th September 2018, 0900-1200 hrs. at Air War College.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ก.ย.๖๑ ณ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี ในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of Air War College, led the AWC staffs to participate in the AY2018 AWC course management development workshop, during 17-19 September 2018 at Cha-Am District, Phetchaburi Province. On this occasion, the Commandant congratulated to the staffs who got higher rank promotion and presented mementoes of appreciation to the staffs that will be retired this year.

Read more ...

ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและแถลงยุทธศาสตร์ ทอ. ฉบับนักศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

001A

       พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศของนักศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ โดยมี พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้มอบโล่ “โรจนนิล” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลชมเชยผลงานเอกสารวิจัย มอบโล่ “นภยาธิปัตย์” ให้แก่นักศึกษาดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.ย.๖๑, ๐๘๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

        ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, presided over the AWC Student Class 52 RTAF Strategy Draft Proposal, and the AWC Class 52 Closing Ceremony on Thursday, 13th September 2018, 0800 hrs. at the Main Lecture Room. On this occasion, the C-in-C presented plagues to the outstanding students in research paper, Noppayathipat plague for overall excellence performance student, and certificates for the students from Indonesian and Malaysia Air Force.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ปัจฉิมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

001A

       พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ปัจฉิมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑, ๐๘๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

      AVM Saneh Buachuen, Commandant of Air War College, delivered the Last Orientation Academic Year 2018 to the AWC students Class 52 on Wednesday 12th September 2018, 0800 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมฟัง "การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ- ยุทธศาสตร์ทหาร ๒๐ ปี"

001A

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐" ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๐ และ นศ.วิทยาลัยการทัพ ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมฟังการแถลงฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย.๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read more ...

"สัมภาษณ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)"

   "สัมภาษณ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) ออกอากาศ เมื่อ วันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๗๓๐ ทางสถานีวิทยุ ทอ."

พิธีประดับยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.อ.วลัญช์ชัย สุวรรณฤทธิ์ เสมียน ผธก.วทอ.ยศ.ทอ.และจ.อ.หญิง พิมพ์ปวีณ์ ธารทิพย์ธาดา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ก.ย.๖๑, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC , presided over the rank promotion ceremony of Cpl Walanchai Suwannarit, Clerk of Administrative Section and Cpl Phimpawee Tarntiptada, Analysis and Evaluation Authority, Analysis and Evaluation Division of the AWC on Tuesday 4th September 2018, 0830 hrs. On this occasion Vice Commandant, Directors and AWC Staffs participated in the event for congratulations.

Read more ...

การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)

001B

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ส.ค.๖๑, ๐๘๐๐ และปิดการฝึก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ส.ค.๖๑, ๑๕๐๐ โดย น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

   AVM Saneh Buachuen, the Air War College Commandant, presided over the AWC student class 52 Strategic Crisis Management Exercise Opening Ceremony on Monday 27th August 2018, 0800 hrs., and at the end of this exercise Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, the Air War College Vice Commandant, presided over the Closing Ceremony on Thursday 30th August 2018, 1500 hrs. at Praan Buri district, Prachuap Khiri Khan Province.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30