Air War College, Directorate of Education and Training

Mother Day61

  พัฒนาผู้นำ    คุณธรรมเด่น

เน้นยุทธศาสตร์     ฉลาดบริหาร

WE BUILD SMART STRATEGIC MILITARY LEADERS

Read more ...

วิทยาลัยการทัพอากาศ WE BUILD SMART STRATEGIC MILITARY LEADERS

(กรุณาใช้  Google Chrome หรือ Internet Explorer ในการรับชมวิดิโอ)

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านการข่าวสารเพื่อความมั่นคง”

001

     คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านการข่าวสารเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ส.ค. ๖๑, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

     Miss Wassana Nanuam, The Bangkok Post Newspaper Journalist, delivered a lecture on topic “The News Media Experiences and National Security Concerns” on Friday, 3rd August 2018, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room AWC.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วทอ.ฯ ผู้แทน นศ.หลักสูตร วทอ.รุ่นที่ ๕๒ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๖ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ส.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC, accompanied by AWC officials and the representatives of AWC student class 52 blessed Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC, on his 56th arriving Birthday Anniversary on Friday, 3rd August 2018, 0900 hrs.

Read more ...

ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ บรรยายพิเศษ “การปฏิบัติภารกิจของ กกล.ทอ.ฉก.๙” และรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

001A

     น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิบัติภารกิจของ กกล.ทอ.ฉก.๙" แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ และรับมอบพระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ บก.กกล.ทอ.ฉก.๙ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดากองทัพอากาศ และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ เมื่อวันพุธที่ ๑ ส.ค.๖๑, ณ วทอ.ยศ.ทอ.

      Gp.Cpt. Amarit Kanokkaew, Chief of Air Task Force 9th delivered a lecture for AWC Class 52 on the topic of “Mission of Air Task Force 9th ” on Wednesday, 1st August 2018, at AWC and received the statue model of Field Marshal His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath on Wednesday, 1st August 2018 at AWC to be enshrined at Air Task Force 9th in order to honor “the Founding Fathers of the Royal Thai Air Force” and increase the morale of the Air Task Force 9th personnel.

Read more ...

พิธีประดับยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ต.ปรัชญ์ พุมมาจันทร์ ช่างเขียน กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑ ส.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

   AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC , presided over the rank promotion ceremony of LAC Prach Pummajun, Graphic Personnel, Education Division of the AWC, on Wednesday 1st August 2018, 0830 hrs. On this occasion Vice Commandant, Directors and AWC Staffs participated in the event.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วทอ.ฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ ก.ค. เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑, ณ บก.ยศ.ทอ.

       AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC accompanied by the AWC officers participated in the Royal Highness blessing and giving alms / offerings to monks on the occasion of His Majesty the King’s 66th arriving Birthday Anniversary, on 28th of July on Tuesday, 24th July 2018 at Directorate of Education and Training Headquarter.

Read more ...

การประชุมคณะทำงานเตรียมการฝึก SCM

001

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, chaired the meeting of working group in preparation for Strategic Crisis Management Exercise, on Thursday, 19th July 2018, 1330 hrs. at Nopayathipat meeting room.

Read more ...

อดีต ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์"

 

001B

    พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีต ผบ.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ก.ค.๖๑, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    ACM Prapan Tupatamee, Former Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students on Tuesday 17th July 2018, 1000-1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน บรรยายเรื่องการสื่อสารองค์กร และรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

001A

     ดร.ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “การสื่อสารองค์กร” แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ และเป็นผู้แทนคุณแม่ไพรินทร์ ทองสุข มารดาของ น.อ.มรกต ทองสุข อดีต ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. รับมอบพระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณและผลงานด้านการศึกษาของ น.อ.มรกต ทองสุข เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑, ๑๐๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

     Mr Prapas Thongsuk, Senior Executive Vice President, Corporate Communications Division of CIMB Thai Bank Public Company Limited, delivered a lecture for AWC Class 52 on the topic “Corporate Communications” on Monday, 16thJuly 2018, 1000 hrs at AWC. Mr Prapas also represented Mrs Pairin Thongsuk, mother of Gp.Capt. Morakot Thongsuk, ex - AWC Director of Education Division, received the statue model of Field Marshal His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath Prince of Bisnulok, in remembrance of Gp.Capt. Morakot’s lifework.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

August 2018
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31