Air War College, Directorate of Education and Training

AWC Prince Banner1

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดพระราโชวาทฉบับเต็ม)

  พัฒนาผู้นำ    คุณธรรมเด่น

เน้นยุทธศาสตร์     ฉลาดบริหาร

Read more ...

!! สิ้นสุดการสั่งจองเช่าบูชา ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ !!

prabida banner28Feb18

  

กิจกรรม Big Cleaning Day มี.ค.๖๑

DSC 0018 hr

น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค.๖๑, ๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. บันทึกเทปทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2

tnn 1

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ ผทค.พิเศษ ทอ.ให้การบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย ” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ประเด็นสัมภาษณ์ “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ” ซึ่งจะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาฯ ปีที่ ๕๑ วันที่ ๑๑  เมย. ๖๑ ดำเนินรายการโดย น .อ.วีรชน นรานุต นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๑,๑๔๓๐ ณ อาคารทิปโก้ ถ.พระราม๖ กรุงเทพฯ ซึ่งจะออกอากาศเป็น ๒ ตอน คือ วันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค. และ ๒ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๙๐๐ - ๑๙๓๐ ทาง True Vision ช่อง ๗๘๔

AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC and AM Sakpinit Promthep Senior Adviser RTAF, jointly gave interview to Gp.Capt. Werachon Naranoot, AWC student class 52 as the interviewer, in the program “LoveThailand ”on Monday of March,12,2018 at 1430 on TNN Television Station 2, at Tipco Building, Rama VI Rd., Bangkok. The point of the interview entitled “ The AWC Foundation Day ” in which by this year the 51st Anniversary will be held on April 10,2018.The first part of program will be broadcasted on Monday of March, 26, 2018 at 1900 - 1930 and second part will be on air on Monday of April, 2,2018, at 1900 - 1930 on True Vision channel 784.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ.

reward 111 6 6

พล.อ.ต.เสน่ห์   บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ.ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ น.อ.เพชร ธรรมวิญญา, น.อ.กฤษณัส กาญจนกุล และ น.อ.ศักรินทร์ ไชยวาน คะแนนรวมประเภทสัมมนาได้แก่ สัมมนาที่ ๖ และ นศ.วทอ.ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการบรรยายครบทุกรายวิชาหมวดวิชาที่ ๑ คือ น.อ.วิรัตน์ ก้อนทอง ร.น. เมื่อวันพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑, ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC, presented the Course I, National Security Strategy,outstanding performance reward to Gp.Capt. Petch Thamwinya, Gp.Capt. Krisanas Karnchanakul, and Gp.Capt. Sakkarin Chaiwan, the participating in seminar outstanding reward to Seminar 6, and the participating in giving feedback outstanding reward to Capt. Wirat  Konthong on Wednesday, 7 March 2018, 1200 hrs at the main lecture room. 

การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔

DSC 0287 11

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "แผน พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบิน " โดยมี พ.ต.กมล  วงศ์สมบุญ  รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มี.ค.๖๑, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC led the college faculty and students to visit Suvarnabhumi Airport on Tuesday, 6 March 2018, 0900 - 1200 hrs at the Office of Suvarnabhumi Airport Construction Management. The group was given a briefing on the topic “Suvarnabhumi Airport Development Plan in coping with Airways Business Growth” and received a warm welcome from Major Kamol  Wongsomboon , Executive  Vice  President , Deputy  General Manager of Suvarnabhumi Airport (Maintenance Group).

Read more ...

 Radio On Air Sign2

 

การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๓

DSCN9023 r

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาห้วงอวกาศของชาติกับความมั่นคงของรัฐ " ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี คุณ สาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ก.พ.๖๑, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคาร ๖๐ ปี บริษัท วิทยุการบินฯ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ

Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College led the college faculty and officer students visited the Aeronautical Radio of Thailand Ltd: Aerothai. The party was given a briefing on the topic “Strategy in Development of National Space and Security of the State” and received a warm welcome from Mrs. Sarinee Angsusingha, Aerothai President, on Tuesday, 20 February 2018, 0900 - 1200 hrs at the 60 Anniversary Building of the company, Thungmahamek Sathorn ,Bangkok.

Read more ...

การเสวนาวิชาการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต "

sa y

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต " เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ก.พ.๖๑, ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พล.อ.ต.ผศ.ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย ตำแหน่ง ผอ.กกศ.รร.นนก., ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว ตำแหน่ง ผอ.กกอ.ศวอ.ทอ.และ น.อ.กฤษณัส กาญจนกุล ผู้แทน นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โดยมี พ.ต.หญิงชลรัศมี งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College presided over the opening ceremony of the AWC staff and the students to participate in the AWC Academic Discussion Forum 1/2018 entitled “Space Innovation and Technology for Future National Security”onTuesday, 13 Feb 2018, 0830 – 1200 hrs at the main lecture room.  Guest speakers included AVM  Assistant Professor Pahron  Sanguanbhokai, Dean of the Academic Faculty, Navaminda Kasatriyadhiraj  Royal Thai Air Force Academy, Prof.Dr. David Ruffolo, Faculty of Science, Mahidol University, Gp.Capt.Thagoon Kirdkao, Director of Space Affairs Division, Research and Development Centre for Space and Aeronautical science and Technology, RTAF and Gp.Capt.Krisanas  Karnchanakul  representative AWC students Class 52 by Maj. Cholrusmii Ngatweesook, TV Chanel 5 News Reporter, as the moderator.

Read more ...

การแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

IMG 6687 11

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ /๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.พ.๖๑, ๐๘๐๐ – ๑๗๓๐ ณ สนามฟุตบอลและโรงยิมส์ของพล.ปตอ. ถ.ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯประกอบด้วย ๔ ประเภทกีฬา ได้แก่ วอลเล่ย์บอล, แบดมินตัน, กอล์ฟ และฟุตบอล ซึ่งในครั้งนี้ ผลฟุตบอล วทอ./วทร. ชนะ วทบ./วสท.บรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมกีฬาการทัพสัมพันธ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC led AWC staffs and students to participate in the War College Sports 1/2018, on Thursday, 8 Feb 2018, 0800 – 1730 hrs  at Gymnasium building, Anti-aircraft Artillery Division Royal Thai Army, Pradipat Rd., Bangkok.Fourkinds of sport were held: Volleyball, Badminton, Golf, and Football.By this time, Air War College & Navy War College students team won football over Army War College & Joint Staff College team, met the overall objective of good connection for future joint mission.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31