Air War College, Directorate of Education and Training

AWC Prince Banner1

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดพระราโชวาทฉบับเต็ม)

  พัฒนาผู้นำ    คุณธรรมเด่น

เน้นยุทธศาสตร์     ฉลาดบริหาร

WE BUILD SMART STRATEGIC MILITARY LEADERS

Read more ...

อดีต ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์"

 

001B

    พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีต ผบ.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ก.ค.๖๑, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    ACM Prapan Tupatamee, Former Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students on Tuesday 17th July 2018, 1000-1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน บรรยายเรื่องการสื่อสารองค์กร และรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

001A

    ดร.ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน มาบรรยายเรื่องการสื่อสารองค์กรให้ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ และเป็นผู้แทน คุณแม่ไพรินทร์ ทองสุข มารดาของ น.อ.มรกต ทองสุข อดีต ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. รับมอบพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณและผลงานด้านการศึกษาของ น.อ.มรกต ทองสุข เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑, ๑๐๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

   Mr. Prapas Thongsuk, Senior Executive Vice President, Corporate Communications Division of CIMB Thai Bank Public Company Limited, delivered a lecture for AWC Class 52 on the topic “Corporate Communications” and as a representative of Mrs. Pairin Thongsuk, mother of Gp.Capt. Morakot Thongsuk, received the statue model of Field Marshal His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath on Monday, 16thJuly 2018, 1000 hrs at AWC. This is done on behalf of the lifework remembrance of Gp. Capt. Morakot, ex - AWC Director of Education Division.

Read more ...

การแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒

001A

    วทอ.ยศ.ทอ. จัดการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒ ระหว่าง ๙ – ๑๓ ก.ค.๖๑ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ. โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการแถลงผลฯ

    Air War College held an aural presentation of student class 52 Documentary Research during 9-13 July 2018 at seminar rooms on the 2nd floor of the AWC building. The evaluation committee included research specialists from RTAF.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมฟังแถลงผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ.

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการทำวารสารนภยาธิปัตย์” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑, ๐๘๒๐-๐๘๓๕ ณ ห้องบรรยาย ทอ.

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, attended the briefings in the Quality Development Knowledge Exchange Workshop on topic “Best practice of AWC Journal” on Tuesday 10th July 2018, 0820 – 0835 hrs. at the RTAF lecture room.

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.

001

    น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๗ ปี ในวันที่ ๘ ก.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค.๖๑, ณ ห้องประชุมนภายาธิปัตย์

    Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC accompanied by AWC officials blessed AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, on his 57th arriving Birthday Anniversary on 8th of July on Friday 6 July 2018 at Nopayathipat meeting room.

Read more ...

กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑

 

 

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.เข้าร่วมเสวนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑ เรื่อง “Comprehensive Security” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ค.๖๑, ๑๓๐๐-๑๖๓๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC led AWC staffs and students to participate in the War College Seminar 2/2018, “Comprehensive Security”, on Thursday 5 July 2018, 1300 – 1630 hrs. at the Air Force Convention Hall.

Read more ...

กิจกรรมกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑

001B

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑ ระหว่าง ๒-๔ ก.ค.๖๑ ณ รร.นนก. และ สนามกอล์ฟ ทบ.

       AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC led AWC staffs and students to participate in the War College Sports 2/2018, during 2-4 July 2018, at Navamindra Kasatriyadhiraj Royal Air Force and Royal Thai Army Sports Center Ramindra Golf Course.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

 

001A

      พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อวันพุธที่ ๔ ก.ค.๖๑ ณ ห้องพุทธสถาน ยศ.ทอ. ในการนี้ ร.ท.หญิงพรรณธิดา ลักษณจันทร์ นายทหารกรรมวิธีข้อมูล วทอ.ยศ.ทอ. เข้ารับการประดับยศด้วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและ หน.นขต.ยศ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

     AM Anuchit Keawprasop, Director of Directorate of Education and Training, presided over the promotion ceremony of the DET officers at the Buddhist place on Wednesday 4th July 2018. In this occasion Flg.Off. Pantida Luksanajan, Data Processing Officer of the AWC, was promoted higher rank and attended the ceremony.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31