Air War College, Directorate of Education and Training

ผบ.ทอ.รับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

 AS

       พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.รับมอบพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ(พระบิดากองทัพอากาศ) จากคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

        ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force received the statue models of Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath from the making statue models working group, on Tuesday 25 April 2018 at the RTAF special guest room 1.

Read more ...

รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

113

       พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา)เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๑ ปี หัวข้อ "The Air Force and New Face Innovation : AI + Robot Technology" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.มหิศร ว่องผาติ ภาคธุรกิจ AI+Robot และ น.อ.เพชร ธรรมวิญญา นศ.วทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๕๒ โดยมีผู้ดำเนินการเสวนาฯ คือ คุณลลิตา มั่งสูงเนิน พิธีกร ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ และช่อง ๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑, ๑๐๑๕ - ๑๑๔๕ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       AVM Noi Parkperm, Deputy Director of the Directorate of Education and Training, presided over the opening ceremony of the 2nd AWC Academic Discussion Forum entitled " The Air Force and New Face Innovation: AI + Robot Technology". Our Guest Speakers included Prof.Dr.Prabhas chongstitvatana, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Dr.Mahisorn Wongphati, CEO HiveGround Co.,Ltd. and Gp.Capt.Petch Thamwinya as a representative of the AWC students Class 52 and moderated by Miss Lalita Mangsoongnoen, TV Chanel 3 & 9 News Reporter on Tuesday 10 April 2018 from 1015 – 1145 hrs at the main lecture room.

Read more ...

จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

112

      พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีสงฆ์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดา ทอ.ให้กับผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑,๐๙๐๐-๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    AM Anuchit Keawprasop, Director of the Directorate of Education and Training, presided over the merit-making ceremony, presented the AWC outstanding Alumni Award in 2018 and presented Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath models to sponsors who supported in making models of Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath on Tuesday 10 April 2018 from 0900 – 1000 hrs at the main lecture room.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย มอบโล่บุคคลดีเด่น และกิจกรรมวันสงกรานต์

111

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๑ ปี เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ณ วทอ.ยศ.ทอ. ในช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีบวงสรวง พิธีถวายและวางพวงมาลัยพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่น วทอ.ฯ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันสงกรานต์

    According to the 51th AWC Anniversary on Tuesday 10 April 2018 at Air War College, AVM Saneh Buachuen, the Comandant of AWC, presided over the Ceremony. In the early morning events included Sacrifice Ceremony, Laying Garlands to the monument of His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath, and Presenting Shields to AWC outstanding personnels. Furthermore, the Traditional Songkran Festival was held in the afternoon.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ เม.ย.๖๑

DSC 0059 d

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ท.ติณณภพ รัตนวารี โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย.๖๑, ๑๐๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, presided over the promotion ceremony of Cpl. Thinnaphop Ruttanavaree at the AWC on Thursday, 5 April 2018, 1000 hrs. On this occasion, Directors and AWC Staffs participated in this event.

Read more ...

TNN2 เผยแพร่บทสัมภาษณ์ รายการรักเมืองไทย (ตอนที่ ๒)

การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕

DSC 0151 p

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงาน บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ความสำคัญของภาครัฐต่อกิจการการบินสากล " โดยมีน.ท.พัฒน์  วินมูน  ประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ รังสิต-นครนายก จ.ปทุมธานี

AVM SanehBuachuen, Commandant of AWC led the college faculty and students to visit Bangkok Aviation Center, PathumThani Province. The party was received a warm welcome from Wg.Cdr.Phat  Winmoon,Chief Operation Officer (COO) and was given a brief on the topic “The Government Roles in International Aviation Business”on Tuesday, 3 April 2018, 0900 - 1200 hrs.

Read more ...

ททบ.5 เผยแพร่ข่าว พิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลอง " พระบิดา ทอ." (๒๙ มี.ค.๖๑)

(กรุณาใช้  Google Chrome หรือ Internet Explorer ในการรับชมวิดิโอ)

ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลอง " พระบิดา ทอ."

DSC 0448 m

พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.เป็นประธานในประเพณีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  (พระบิดากองทัพอากาศ) โดยมี ท่านเจ้าคุณพระมงคลสุธี หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง น.อ.หญิงกรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ ทอ.ร่วมในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งประกอบด้วยคณะพระเกจิอาจารย์/พระวิปัสนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน ๘ รูป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องรับรอง ทอ.

ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, together with Gp.Capt. Koranun  Rungswang, President of the Royal Thai Air Force Wives Association, presided over the Mangklaphisek Ceremony the statue model of Marshall His Royal Highness Prince ChakrabongseBhuvanath, “The Father of the Royal Thai Air Force”, while Taanjao-kun Mong-kon Sutee,LuangPuPorpopo, Wat Sunthorn Pradit,Bang Rakam,Phitsanulok presided over the religious rites. Mangklaphisek Ceremony comprised sacrifice and Buddhist ceremony which performed by 8 high senior monks, on Thursday, 29 March 2018, 1300 hrs at the guest room of RTAF.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.อัญเชิญไฟพระฤกษ์กลับสู่ ทอ.

DSC 9681 f

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำ คณะทำงานจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ อัญเชิญไฟพระฤกษ์จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กลับสู่ ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๖๑, ๑๕๓๐

AVM SanehBuachuen, Commandant of AWC led the working group,making statue model of Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath, to obtain the Royal Fire from Buddhist Supreme Patriarch at Wat Ratchabophitto RTAF, on Thursday, 28 March 2018, 1530  hrs.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31