Air War College, Directorate of Education and Training

"สัมภาษณ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)"

   "สัมภาษณ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) ออกอากาศ เมื่อ วันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๗๓๐ ทางสถานีวิทยุ ทอ."

พิธีประดับยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.อ.วลัญช์ชัย สุวรรณฤทธิ์ เสมียน ผธก.วทอ.ยศ.ทอ.และจ.อ.หญิง พิมพ์ปวีณ์ ธารทิพย์ธาดา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ก.ย.๖๑, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC , presided over the rank promotion ceremony of Cpl Walanchai Suwannarit, Clerk of Administrative Section and Cpl Phimpawee Tarntiptada, Analysis and Evaluation Authority, Analysis and Evaluation Division of the AWC on Tuesday 4th September 2018, 0830 hrs. On this occasion Vice Commandant, Directors and AWC Staffs participated in the event for congratulations.

Read more ...

การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)

001B

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ส.ค.๖๑, ๐๘๐๐ และปิดการฝึก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ส.ค.๖๑, ๑๕๐๐ โดย น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ณ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

   AVM Saneh Buachuen, the Air War College Commandant, presided over the AWC student class 52 Strategic Crisis Management Exercise Opening Ceremony on Monday 27th August 2018, 0800 hrs., and at the end of this exercise Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, the Air War College Vice Commandant, presided over the Closing Ceremony on Thursday 30th August 2018, 1500 hrs. at Praan Buri district, Prachuap Khiri Khan Province.

Read more ...

ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ประสบการณ์ทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ"

  001A

        พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ส.ค.๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

         ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, delivered a lecture on the topic “Commander and Staff Experiences” on Thursday 23rd August 2018, 1300 - 1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

เลขาราชสกุลจักรพงษ์ รับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

A001A

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ ผู้แทน นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) เข้าพบ คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ เลขาราชสกุลจักรพงษ์ เพื่อมอบพระรูปหล่อจำลอง ฯ ให้แด่ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ทายาทราชสกุลจักรพงษ์ โดยมี คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบ และได้พาคณะฯ เข้าชมวังจักรพงษ์ เพื่อได้ย้อนรำลึกในพระเกียรติคุณ และพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านในฐานะองค์พระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ส.ค.๖๑, ๑๓๐๐ ณ วังจักรพงษ์

    On Tuesday 14th August 2018, 1300 at Chakraboongse Villas, AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC and the Making Statue Model of Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath Working Group, met Mr. Paisarn Piemmettawat, Managing Director Chakraboongse Villas, to consign the statue model of Field Marshal His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath (The Founding Fathers of the Royal Thai Air Force) to Mom Rajawongse Narisa Chakrabongse by Mr. Paisarn Piemmettawat as a representative in receiving and also opened house for the Working Group visiting and remembrance of the honor and favor of the Royal Thai Air Force Founding Fathers.

Read more ...

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

001A

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

Read more ...

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านการข่าวสารเพื่อความมั่นคง”

001

     คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านการข่าวสารเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ส.ค. ๖๑, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

     Miss Wassana Nanuam, The Bangkok Post Newspaper Journalist, delivered a lecture on topic “The News Media Experiences and National Security Concerns” on Friday, 3rd August 2018, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room AWC.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วทอ.ฯ ผู้แทน นศ.หลักสูตร วทอ.รุ่นที่ ๕๒ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๖ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ส.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC, accompanied by AWC officials and the representatives of AWC student class 52 blessed Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC, on his 56th arriving Birthday Anniversary on Friday, 3rd August 2018, 0900 hrs.

Read more ...

ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ บรรยายพิเศษ “การปฏิบัติภารกิจของ กกล.ทอ.ฉก.๙” และรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

001A

     น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิบัติภารกิจของ กกล.ทอ.ฉก.๙" แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ และรับมอบพระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ บก.กกล.ทอ.ฉก.๙ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดากองทัพอากาศ และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ เมื่อวันพุธที่ ๑ ส.ค.๖๑, ณ วทอ.ยศ.ทอ.

      Gp.Cpt. Amarit Kanokkaew, Chief of Air Task Force 9th delivered a lecture for AWC Class 52 on the topic of “Mission of Air Task Force 9th ” on Wednesday, 1st August 2018, at AWC and received the statue model of Field Marshal His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath on Wednesday, 1st August 2018 at AWC to be enshrined at Air Task Force 9th in order to honor “the Founding Fathers of the Royal Thai Air Force” and increase the morale of the Air Task Force 9th personnel.

Read more ...

พิธีประดับยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ต.ปรัชญ์ พุมมาจันทร์ ช่างเขียน กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑ ส.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

   AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC , presided over the rank promotion ceremony of LAC Prach Pummajun, Graphic Personnel, Education Division of the AWC, on Wednesday 1st August 2018, 0830 hrs. On this occasion Vice Commandant, Directors and AWC Staffs participated in the event.

Read more ...