Air War College, Directorate of Education and Training

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน บรรยายเรื่องการสื่อสารองค์กร และรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

001A

     ดร.ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “การสื่อสารองค์กร” แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ และเป็นผู้แทนคุณแม่ไพรินทร์ ทองสุข มารดาของ น.อ.มรกต ทองสุข อดีต ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. รับมอบพระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณและผลงานด้านการศึกษาของ น.อ.มรกต ทองสุข เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑, ๑๐๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

     Mr Prapas Thongsuk, Senior Executive Vice President, Corporate Communications Division of CIMB Thai Bank Public Company Limited, delivered a lecture for AWC Class 52 on the topic “Corporate Communications” on Monday, 16thJuly 2018, 1000 hrs at AWC. Mr Prapas also represented Mrs Pairin Thongsuk, mother of Gp.Capt. Morakot Thongsuk, ex - AWC Director of Education Division, received the statue model of Field Marshal His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath Prince of Bisnulok, in remembrance of Gp.Capt. Morakot’s lifework.

Read more ...

การแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒

001A

    วทอ.ยศ.ทอ. จัดการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒ ระหว่าง ๙ – ๑๓ ก.ค.๖๑ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ. โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการแถลงผลฯ

    Air War College held an aural presentation of student class 52 Documentary Research during 9-13 July 2018 at seminar rooms on the 2nd floor of the AWC building. The evaluation committee included research specialists from RTAF.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมฟังแถลงผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ.

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการทำวารสารนภยาธิปัตย์” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑, ๐๘๒๐-๐๘๓๕ ณ ห้องบรรยาย ทอ.

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, attended the briefings in the Quality Development Knowledge Exchange Workshop on topic “Best practice of AWC Journal” on Tuesday 10th July 2018, 0820 – 0835 hrs. at the RTAF lecture room.

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.

001

    น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๗ ปี ในวันที่ ๘ ก.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค.๖๑, ณ ห้องประชุมนภายาธิปัตย์

    Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC accompanied by the AWC officers blessed AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, on his 57th arriving Birthday Anniversary on 8th of July on Friday 6 July 2018 at Nopayathipat meeting room.

Read more ...

กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑

 

 

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.เข้าร่วมเสวนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑ เรื่อง “Comprehensive Security” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ค.๖๑, ๑๓๐๐-๑๖๓๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC led AWC staffs and students to participate in the War College Seminar 2/2018, “Comprehensive Security”, on Thursday 5 July 2018, 1300 – 1630 hrs. at the Air Force Convention Hall.

Read more ...

กิจกรรมกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑

001B

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๑ ระหว่าง ๒-๔ ก.ค.๖๑ ณ รร.นนก. และ สนามกอล์ฟ ทบ.

       AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC led AWC staffs and students to participate in the War College Sports 2/2018, during 2-4 July 2018, at Navamindra Kasatriyadhiraj Royal Air Force and Royal Thai Army Sports Center Ramindra Golf Course.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

 

001A

      พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อวันพุธที่ ๔ ก.ค.๖๑ ณ ห้องพุทธสถาน ยศ.ทอ. ในการนี้ ร.ท.หญิงพรรณธิดา ลักษณจันทร์ นายทหารกรรมวิธีข้อมูล วทอ.ยศ.ทอ. เข้ารับการประดับยศด้วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและ หน.นขต.ยศ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

     AM Anuchit Keawprasop, Director of Directorate of Education and Training, presided over the promotion ceremony of the DET officers at the Buddhist place on Wednesday 4th July 2018. In this occasion Flg.Off. Pantida Luksanajan, Data Processing Officer of the AWC, was promoted higher rank and attended the ceremony.

Read more ...

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Military Culture and Multi-Perspective on Strategic Leadership”

 

001

     น.ท.โรเบิร์ต คัมมิงส์, Creator & Challenger Coach, Soft Power Skills Academy ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ แก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “Military Culture and Multi-Perspective on Strategic Leadership” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

   Lt Col Robert Cummings, PhD., Creator & Challenger Coach, Soft Power Skills Academy, delivered a lecture on the topic “Military Culture and Multi-Perspective on Strategic Leadership” to AWC students on Thursday 28th June 2018, 1000-1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

อดีต รอง ปล.กห. บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ "

001

   พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ อดีต รอง ปล.กห. ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ แก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

   ACM Putti Manglapruk, Former Deputy Permanent Secretary for Defense, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students on Wednesday 27th June 2018, 0800-1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การชี้แจงการแถลงผลเอกสารวิจัย

 

001

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการแถลงผลเอกสารวิจัย แก่อาจารย์ วทอ.ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลเอกสารวิจัย เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

      AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, chaired the meeting for Document Research Presentation on Tuesday, 20th June 2018, 1300 hrs. at Nopayathipat meeting room. Attendees included research specialists whom join the Research Evaluation Committee.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30