Air War College, Directorate of Education and Training

ศิษย์เก่า วทอ.ยศ.ทอ. เข้าอวยพร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.

 thumbnail DSC 0815 1

ศิษย์เก่า วทอ.ยศ.ทอ. เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ พล .อ.ต.เสน่ห์   บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑,๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AWC  alumni  blessed  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC of New Year 2018 ,on Monday 8 January 2018, 0900 hrs at  AWC.

Read more ...

วันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ.

DSC 0765 a

พล.อ.ท.อนุชิต  แก้ว ประสพ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ. ครบรอบ ๖๙ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ม.ค.๖๑ ณ ยศ.ทอ. โอกาสนี้ พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น  ผบ.วทอ.ฯ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ พิธีโครงการรณรงค์และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ยศ.ทอ.และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงอาหาร รร.จอ.ฯ และปีนี้ วทอ.ฯ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการประกวดกิจกรรม ๕ ส พื้นที่ขนาดใหญ่ของ ยศ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วย

On Friday, 5January 2018, AM Anuchit  Keawprasop, Director, Directorate of Education and Training, presided over the ceremony observing the 69th Anniversary of the directorate. On this occasion, AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the AWC staff attending the anniversary ceremony consisting of deity and spirit worship, Buddhist religious observance, Anti-drug campaign program which pledging  against  drug and lunch party at the Air Technical Training School canteen. In this year, the AWC won the 1st runner up award in the Directorate’s contest of the 2017 Five Organization Management Rules in the large working area category.

Read more ...

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ทอ.ประจำปี ๖๑

slidec 1

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ. ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ฯ เข้าร่วมพิธีฯทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ทอ.ประจำปี ๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ม.ค.๖๑, ๐๗๐๐ ณ ลานเอนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC  and Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC participated RTAF new year 2018 alms -offering ceremony ,on Thursday, 4 January 2018, 0700 hrs. at the RTAF Non-Commissioned Officer Club.

Read more ...

สังสรรค์ " วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ "

DSC 0626 new

วทอ.ยศ.ทอ.ได้จัดกิจกรรม " วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ " ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นศ.วทอ.  โดย น.อ. ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบกระเช้าผลไม้และอวยพรปีใหม่แด่ พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ฯ และสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ , ๑๒๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

Air War College  has held activities to celebrate new year  2018   for staffs and AWC students and Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College blessed  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC. Before having lunch together , on Thursday 28 December 2017, 1200 hrs. at AWC.

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมงานเสวนาวิชาการ

IMG 6463 12 1

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์เข้าร่วมงาน “จากพี่เพื่อน้อง” และฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “ บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ” ในโอกาสนี้ น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ ฯ ได้มอบของที่ระลึกในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ , ๑๒๐๐ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศาลายา  พุทธมณฑล จ. นครปฐม

Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College led the college  faculty to attend the event  “ From Seniors  for Juniors ” and to listen to seminar entitled “ The Roles of Superpowers that affect to the Direction of National strategies ” . On this occasion Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong blessed and presented  a  2018- new-year souvenir to VAdm. Chorchat  Gra-tes , Director  General ,Naval Education Department , on Wednesday 27 December 2017, 1200 hrs. at Naval Education Department , Salaya  Phutthamomthon ,Nakhon  Pathom.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้าอวยพรปีใหม่ จก.ยศ.ทอ.

unnamedas 1

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และผู้แทนข้าราชการ วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐, ๐๘๓๐ ณ ยศ.ทอ.

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC accompanied  by  representative  staff  went to bless AM Anuchit Keawprasop, Director, Directorate of Education and Training  on the occasion of New Year 2018 , on Wednesday 27 December 2017, 0830 hrs. at Directorate  of Education and Training.

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

DSC 0174 d

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ ด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ ๓ และ กองบิน ๔๖ เป็นต้น ระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ธ.ค.๖๐

Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College led the college faculty and officer students making a study tour to the Northern part of Thailand. This visit would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect the national security and the participation of AEC, such as the Pamuangm Force, the Third Region Army and Wing 46 during 18 – 22 December 2017.

Read more ...

การซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ วทอ.ยศ.ทอ.

DSC 0166 1

น.ท.วราวุธ บูรณะพลานามัย ผู้ช่วยหัวหน้ารับผิดชอบป้องกันและระงับอัคคีภัย นำข้าราชการ  นศ.วทอ. ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมการซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้เพื่อให้ จนท.ในส่วนต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ วทอ.ยศ.ทอ.ได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ , ๑๑๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

Wg.Cdr.Warawut Buranapalanamai, Deputy chief officer for fire protection and fighting led the Staff and the officer students drilled Fire Fighting Plan. Aim to check all participants carry out their procedure correctly and effectively, on Friday, 15 December 2017, 1100 hrs. at Air War College .

Read more ...

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มนภยาธิปัตย์

     001

        พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ วทอ.ยศ.ทอ. และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

         AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, Staff and AWC students Class 50 th attended the Certificate Ceremony on Friday 8 December 2017 at Dusidalai Hall, Chitralada Villa Royal Residence ,Dusit Palace.

Read more ...

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ

DSC 0073 e1

พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “กระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gen. Aksra Kerdphol , Advisor to the Prime Minister/Head of the Peace Dialogue Panel , delivered a lecture on the topic  “Process of solution to solve the problem of southern border provinces ”, on Friday 8 December 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31