Air War College, Directorate of Education and Training

นักศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๔๕ ศึกษาดูงานที่ กระทรวงการต่างประเทศ

 

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙ พ.ย.๕๓ พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณอิศร  ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นำคณะอาจารย์และนักศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๔๕ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและชมกิจการของกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

นักศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๔๕ ศึกษาดูงานภายในประเทศและปฏิบัติกิจกรรม Gettogeter ระหว่าง ๒๗ -๒๙ ต.ค.๕๓

 

พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ พ.อ.เครือนาค  เกิดขำ   รอง ผบ.พล ร.๙ ในโอกาสที่นำนักศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๔๕  เข้ารับฟังบรรยายสรุปและชมกิจการของ พล.ร.๙  ตามกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศระยะใกล้ ครั้งที่ ๑ และปฏิบัติกิจกรรม     Get together ระหว่าง ๒๗ - ๒๙ ต.ค.๕๓ ณ จ.กาญจนบุรี 

ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๕

        พลอากาศเอกอิทธพร  ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิด  หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ และมอบโล่พร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น  ให้แก่       พลอากาศเอกสมชาย  เธียรอนันท์ ผู้ว่าการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๓๐  ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ

bannerPrabida
       ด้วยกองทัพอากาศจะจัดสร้างองค์ พระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) ทรงประทับยืน พร้อมฐาน เนื้อโลหะ ขนาดสูง ๑๖ นิ้ว เพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะองค์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศและทรงริเริ่มระบบการศึกษาวิชาการทหาร แผนใหม่แห่งกองทัพไทย
       ในการนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเช่าบูชาองค์พระรูปหล่อจำลอง ฯ ไว้สักการะและเจริญกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อความสุขสวัสดิ์มงคลของผู้บูชา ค่าเช่าบูชา องค์ละ ๔,๙๙๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
สีเม็ดมะขาม สีรมดำ
Brown  Black 
คณก.อำนวยการจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจำลอง ฯ
วิทยาลัยการทัพอากาศ สนามบินดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทร.๐๒-๕๓๔-๒๘๗๗
ดาวน์โหลดแผ่นผับการสั่งจอง
ดาวน์โหลดแผ่นผับพิธีเททองฯ
ดาวน์โหลดแผ่นผับพิธีมังคลาภิเษกฯ new

ดูงานกระทรวงกลาโหม และ วังวรดิศ

พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.  นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๔๗  ไปศึกษาดูงานที่ กระทรวงกลาโหม และ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ในวันที่ ๕ มี.ค.๕๖

Read more ...

ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.สมัคร สุขเอม รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะ
   อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย
การทัพอากาศรุ่นที่ ๔๗  ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จังหวัดนครพนม อุดรธานี และขอนแก่น   ระหว่าง ๑๑-๑๖ ก.พ.๕๖
   เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสอดคล้องกับการศึกษาด้านความมั่นคงของชาติ
   ปัญหาภัยคุกคาม  การประเมินและการใช้เครื่องมือของกำลังอำนาจแห่งชาติต่อไป

วทอ.47 ร่วมกิจกรรม RTAF ICT SYMPOSIUM 2013

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่๔๗ ร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ  "RTAF ICT SYMPOSIUM 2013"  ในวันพุธที่ ๒๐ ก.พ.๕๖ โดยถ่ายทอดสดจากหอประชุมกองทัพอากาศ ผ่านระบบ Video Conference มายังห้องบรรยายที่วิทยาลัยการทัพอากาศ

 

วทอ.๔๗ ดูงานใน กทม.ครั้งที่ ๒-๓

DTAC_01
      พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่๔๗ ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC และ ที่กระทรวงต่างประเทศ ในวันที่ ๕ ก.พ.๕๖

วทอ.ร่วมสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๕๖

 

     

พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ  น.อ.สมัคร สุขเอม รอง ผบ.วทอ.ฯ
นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
รุ่นที่ ๔๗ ไปร่วมสัมมนา
ทางวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๕๖   
เรื่อง "บทบาทของกองทัพไทยกับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรม
บางกอกกอล์ฟสปารีสอร์ท จ.ปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.พ.๕๖   
และร่วมแถลงผลการสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๕๖  ณ
อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย  สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ

Read more ...

วทอ.๔๗ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

      พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.สมัคร สุขเอม  รอง
ผบ.วทอ.ฯ กับ คณาจารย์   นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ  รุ่นที่ ๔๗
ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ธ.ค.๕๕

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31