Air War College, Directorate of Education and Training

การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เม.ย.๕๔

 

 

  พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  ๒๕ - ๒๙ เม.ย.๕๔ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุป ณ กองกำลังบูรพา,ฝูงบินสนาม ๒๐๖ วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี,จ.จันทบุรี,จ.ตราด และ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

Read more ...

เสนาธิการทหารอากาศ มาบรรยายในหัวข้อ " กองทัพอากาศ " ให้แก่ นศ.วทอ.

 

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง เสธ.ทอ. ได้ให้เกียรติมาบรรยาย  ในหัวข้อ " กองทัพอากาศ "  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  เม.ย. ๕๔  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ (พิธีทำบุญถวายสังฆทาน)

        พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ  ณ วัดลาดสนุ่น

อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย ในเดือน เม.ย. ทุกปี " วันสงกรานต์ "

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เม.ย.๕๔ คณะอาจารย์ วทอ.ยศ.ทอ.  นศ.วทอ.รุ่นที่ ๔๕ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ ร่วมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๕๔ และจัดพิธีรดน้ำเพื่อขอรับพรและความเป็นสิริมงคล จาก พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ฯ หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร วทอ.ยศ.ทอ.

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ (พิธีบวงสรวง)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เม.ย.๕๔  พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ณ  หน้าอาคาร วทอ.ยศ.ทอ. วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พล.อ.อ.บุญชู  จันทรุเษกษา และ พล.อ.ท.อุสาห์ ชัยนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ 

การศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ระยะไกล ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ มี.ค.๕๔

 

พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๔๕ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ มี.ค.๕๔  ณ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กระทรวงกลาโหม

 

พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ พล.อ.อ.อภิสิทธิ์  จุลโมกข์  รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๕ เข้าชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุปเมื่อวันศุกร์ที่  ๔ มี.ค.๕๔ ณ กระทรวงกลาโหม

ดร.สันทัด ศะศิวณิช มาบรรยายให้แก่ นศ.วทอ.

 

ดร.สันทัด  ศะศิวณิช ข้าราชการบำนาญ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ  " มารยาททางสังคม/พิธีการและมรรยาททางการทูต " เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มี.ค.๕๔ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

 

กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒ ก.พ.๕๔  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

กีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

 

พลตรี ประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.พ.๕๔  ณ สนามกีฬา พล.ม.๒

RTAF Core Value

Calendar

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28