Air War College, Directorate of Education and Training

การจัดการความรู้ วทอ.ยศ.ทอ.

  1. คู่มือการปฏิบัติงานแผนกธุรการ
  • งานด้านงานธุรการ
  • งานด้านกำลังพล
  • งานด้านกำลังบำรุง
  • งานด้านงบประมาณ
  • งานด้านการเงิน
  • งานด้านนิรภัย
  • งานด้านรักษาความปลอดภัย
  • งานด้านประชาสัมพันธ์

ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง
"ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ" ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๗
โดยมี พล.อ.ท.เผด็จวงษ์ปิ่นแก้ว จก.ยศ.ทอ. และ พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมื่อ ๘ พ.ค.๕๖

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๖

   พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงษ์ ผบ.ทอ.เป็นประธานพืธีปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที ๔๖  พฤ. ๒๐ ก.ย.๕๕,๐๙๐๐ ณ ห้องรับรอง ทอ.  

Read more ...

admin rtaf 25590805104233 o

 

พัฒนาผู้นำ  คุณธรรมเด่น  เน้นยุทธศาสตร์  ฉลาดบริหาร

Developing leaders    Outstanding ethics
Strategic planning     Smart management

Read more ...

กีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์

  พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา " วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ "  โดยมี นศ.ว.การทัพแต่ละสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วย ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙ ก.ค.๕๕ ,๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ ณ สนามหญ้า บก.นย. จ.ชลบุรี           

Read more ...

การศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออก วันที่ ๒๓ - ๒๖ เม.ย.๕๕

 

         น.อ.ธวัชชัย  ฝ่ายทอง รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เม.ย. ๕๕ เพื่อให้ นศ.วทอ.ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับสภาพท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออก นำมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออก เช่น เขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ สภาวะโลกร้อน เป็นต้น โดยได้เยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กฝร.กร., กปช.จต., ท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี , จ.จันทบุรี และ จ.ตราด             

Read more ...

กำหนดการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

กำหนดการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ นศ.วทอ.ฯ รุ่นที่ ๔๓,๔๔ และ ๔๕ เป็นรายบุคคล  ในวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีฯ ให้ วทอ.ฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๕๕ รายละเอียดประสาน กนศ.ฯ หมายเลขโทร ๒-๒๘๗๑,๒-๒๘๗๓ หรือ ๐๘ ๙๒๐๕ ๗๘๖๔  น.อ.อรรถพร ตรีเพชร ผอ.กนศ.วทอ.ยศ.ทอ.  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และให้ นศ.วทอ.ฯ รุ่นดังกล่าวกระจายข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

วทอ.จัดเสวนาวิชาการ ๑๐ เม.ย.๕๕

seminar10April

Read more ...

ตารางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ปรับปรุง)

กำหนดการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๔ -๒๐ ก.ย.๕๕ นักศึกษาสามารถดูได้ที่เว็บ e-learning วทอ.

ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ วทอ.ฯ ปฏิบัติงาน

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ วทอ.ฯ เข้าปฏิบัติราชการในวันที่ ๖ ธ.ค.๕๔ (การแต่งกาย-ชุดวอร์มเสื้อชมพู) พร้อมเวลา ๐๘๐๐ ส่วนนักศึกษาเปิดเรียนวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๔ ส่วนตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

RTAF Core Value

Calendar

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31