Air War College, Directorate of Education and Training

การศึกษาดูงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 

  พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์ นศ.วทอ. ไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๕๕, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ โดยมี คุณอภินันท์ วรรณางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศเส้นทางบิน เป็นผู้ให้การต้อนรับ         

Read more ...

การศึกษาดูงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

   พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ นศ.วทอ. ไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๕๕, ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ โดยมี คุณพรกิตติ์  ฤทธิรุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสินค้า ๒ เป็นผู้ให้การต้อนรับ        

Read more ...

การศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ มิ.ย.๕๕

 

  

  พล.อ.ต.  เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.ธวัชชัย  ฝ่ายทอง รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ นศ.วทอ.ได้เพิ่มพูนความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำ ผู้บริหารองค์กรที่ได้เข้าเยี่ยมชม ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ การทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังอำนาจแห่งชาติ  เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการต่อไป                         

Read more ...

การศึกษาดูงานบริษัทโรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

พล.อ.ต.อุทิศ  ภาคภูมิ ผทค.ทอ.ช่วยราชการ วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์  นศ.วทอ. ไปศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้า ชมนิทรรศการ และชมสาธิตผ้ากันไฟของ บริษัทโรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย  จำกัด (มหาชน) ถ.สุขุมวิท กม.๓๕.๕  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๕๕      

Read more ...

การศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคใต้ วันที่ ๑๕ - ๒๐ พ.ค.๕๕

 พล.อ.ต. เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานภาคใต้เพื่อให้ นศ.วทอ.ได้รับความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำ หรือ ผู้บริหารองค์กรที่ได้ไปเยี่ยมชมดูงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพลังอำนาจแห่งชาติในด้านต่างๆ  เช่น ด้านการทหาร การก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมจิตวิทยา  เศรษฐกิจภาคใต้โดยรวม ตลอดจนผลกระทบต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติการเกิดน้ำท่วม  เป็นต้น  โดยเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ทรภ.๔, ทภ.๓ , บน.๗, จ.ภูเก็ต , เทศบาลเมืองเกาะสมุย และ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี 

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

 

        พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมานยศให้แก่ จท.หญิง มัลลิกา พรมแจ่ม เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พ.ค.๕๕,๐๙๐๐ ณ ห้อง ผบ.วทอ.ฯ โดยมี ผอ.กอง, รอง ผอ.กอง และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี                 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

 

IMG_01671  พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ พ.อ.อ.วุฒิพงษ์ เฉลยญาณ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๕๕, ๐๙๐๐ ณ ห้อง ผบ.วทอ.ฯ โดยมี ผอ.กอง, รอง ผอ.กอง และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี            

Read more ...

อนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย " วันสงกรานต์ "

 

  วทอ.ยศ.ทอ.ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย.๕๕,๑๓๐๐ ณ ห้องอาหาร วทอ.ฯ ในการนี้ น.อ.ธวัชชัย  ฝ่ายทอง รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นศ.วทอ. รดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความป็นสิริมงคลจาก พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ฯ   

Read more ...

พิธีบวงสรวงและ พิธีสงฆ์ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

 

    พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ, นศ.วทอ.,ลูกจ้างและพนักงานราชการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ  วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์อดีต ผบ.ทอ. พล.อ.อ.บุญชู  จันทรุเบกษาและ อดีต ผบ.วทอ.ฯ พล.อ.ท.อุสาห์  ชัยนาม โอกาสนี้จัดทำบูญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๕๕ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ครบรอบ ๔๕ ปี   

Read more ...

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " ความพร้อมของกองทัพไทย กับ บทบาทความมั่นคงในประชาคมอาเซียน"

 

 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ครบรอบ ๔๕ ปี วทอ.ยศ.ทอ. ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง " ความพร้อมของกองทัพไทย กับ บทบาทความมั่นคงในประชาคมอาเซียน " เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๕๕, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ฯ โดยมี พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาฯ  ผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ประกอบด้วย พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์, รศ.ดร.สุรชาติ  บำรุงสุข, พ.อ.ดร.ธีรนันท์  นันทขว้าง และ รท.หญิง ชลรัศมี  งาทวีสุข  พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว ททบ.๕ เป็นผู้ดำเนินรายการ                       

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30