Air War College, Directorate of Education and Training

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วทอ.ยศ.ทอ.

DSC 0071 TF1

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  วทอ.ยศ.ทอ. ประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๐, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

The AWC Public Relation Board meeting was held on Wednesday, 6  December 2017, at 1330 hrs. at Nopayathipat  Meeting  room. Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of  the Air War College, the chairman of the AWC PR Board approved the AWC PR plan 2018.

Read more ...

รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ

    Sp01

        พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวความคิดของผู้บังคับบัญชาต่อการพัฒนากองทัพ” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       ACM Yanyong Kanthasorn, Deputy Commander–in-Chief, Royal Thai Air Force, delivered a lecture topic “The RTAF Development Concept”, focusing on Human Resource Development and Welfare to AWC students Class 52 on Tuesday 21 November 2017, 1000 - 1200 hrs.

Read more ...

นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Get together)

  Get001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๒ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ รวมด้วยการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พ.ย.๖๐ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จว.กาญจนบุรี

      AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College led the faculty and the AWC students Class 52 visited The Nine-army Historical Park, later had team building activities. This trip was be held 2 days during 8-9 November 2017 at Pavilion Rim Kwai Resort Kanchanaburi.

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และคณะเข้าร่วมชมงาน Defense and Security 2017

   DF001

      น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๒ เข้าร่วมชมงาน Defense and Security 2017 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พ.ย.๖๐, ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

    Gp.Capt.Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College led the faculty and the AWC students Class 52 visited the Defense and Security 2017 on Monday, 6 November 2017, 1300 - 1500 hrs. at Impact Exhibition and Convention Center.

Read more ...

การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑

        1001

       พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๒ ฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ย.๖๐, ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จว.นนทบุรี

       AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College led the faculty and the AWC students Class 52 to practice the Strategic Leadership’s Mental Mind Development on Thursday, 2 November 2017, 0900 - 1530 hrs. at Wat Cholpratan Rangsarit Nonthaburi.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.พร้อมคณะ ร่วมงานวันกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย ครบรอบ ๗๒ ปี

In003

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ พร้อมคณะ และ น.อ.นันดัง  สุคาร์นา นศ.วทอ.จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมงานวันกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย ครบรอบ ๗๒ ปี โดยมี นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๑ พ.ย.๖๐, ๑๘๓๐-๒๐๓๐ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

   AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College with delegations and Col.Nandang Sukarna, an Indonesian AWC student Class 52 participated in Indonesian National Armed Forces 72nd Anniversary on Wednesday, 1 November 2017, 1830 - 2030 hrs. at Amari Watergate Hotel Bangkok.

Read more ...

หน.นขต.วทอ.ยศ.ทอ.ปฐมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

dev 011

        น.อ.สิรวีร์ มณีวงษ์ ผอ.กนศ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ฯ และ น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ฯ ได้ปฐมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ ตลอดจนการปฏิบัติตัวของ นศ.วทอ. ตามระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ต.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       Gp.Capt. Sirawee Maneewong, Director of Student Affairs Division, Gp.Capt. Amporn Pechrach, Director of the Analysis and Evaluation Division, and Gp.Capt. Piyasak Saokaew, Director of Education Division, delivered the orientation to the AWC students Class 52. The purposes of the orientation are to focus on the teaching and learning methodologies according to the AWC curriculum and to ensure the students to follow the rules and regulations during studying at Air War College. This in processing were be held 2 days during 19-20 October 2017, in the AWC Lecture Room.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ปฐมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

dev001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ปฐมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เพื่อแนะนำผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College, delivered the student orientation and introduced AWC Leadership and instructors to the AWC students Class 52 on Thursday 19 October 2017, 1300 -1400 hrs in the AWC Lecture Room.

Read more ...

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Op008

        พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค.๖๐, ๑๑๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.
        ACM Johm rungswang , Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, was the guest of honor at the opening ceremony of the AWC Class 52, Academic Year 2018 on Thursday, 19 October 2017, at 1100 a.m. On this occasion, AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College welcomed the C-in-C.

Read more ...

การลงทะเบียนและทำประวัติ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำการลงทะเบียนและทำประวัติ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ต.ค.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.
      AVM Saneh Buachuen, Air War College Commandant, welcomed and gave instructions on course registration to AWC Scholars, Class 52 on Thursday, 12 October 2017, from 0800 a.m. to 1200 a.m. at Air War College.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31