Air War College, Directorate of Education and Training

การบรรยายพิเศษของ คุณนพพร โพธิรังสิยากร

DSC 1042 d1

 

คุณนพพร  โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ " การเจรจาต่อรอง " เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Nopporn Bhoirung-siyakorn , President Justice of the Supreme Court of Thailand , delivered a lecture on the topic “ Negotiation ” to AWC students, on Tuesday 15 August 2017, 1300 - 1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัล นศ.วทอ. สัมมนาที่ ๕ ในการแสดงประกอบการแถลงผลดีเด่น

DSC 1028 1z

น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ น.อ.ธนากร วงษ์เมฆ ผู้แทน นศ.วทอ.สัมมนาที่ ๕ ในการแสดงประกอบการแถลงผลดีเด่นบ่งการ ๓ /๙ ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐,๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt.Piyasak Saokaew, Director of Academic Division of AWC, presented a reward to Gp.Capt.Tharagorn Wongmake, the representative of Seminar 5 for the outstanding presentation in Exercise 3/9 Strategic Leadership on Tuesday, 15 August 2017, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา

cv1

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ ผู้แทน นศ.วทอ. เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา" สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร "  ครั้งที่ ๘  เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ  "  The Role of Women in Securing Peace, Justice and Well-being "  บรรยายโดย Ms. Elisabeth Rehn อดีต รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ วิเทศสโมสร  กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC led the faculty and student representatives to listen to The Eighth Princess Maha Chakri Sirindhorn Lecture on International Humanitarian Law on the topic “The Role of Women in Securing Peace, Justice and Well-being” by Ms. Elisabeth Rehn, Former United Nations Under-Secretary-General on Friday 11 August 2017, 0800 - 1200 hrs. at Vithes Samosorn, Ministry of Foreign Affairs.

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ ผชก.ทอ.

 

DSC 0954 qa

พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสาย ผชก.ทอ. ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “การบริหารตลอดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์” และ "การเจรจาต่อรอง" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ส.ค.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM  Werat  Eamsai, Specialist RTAF, delivered a lecture on the topics “Life Cycle Management” and “Negotiation” to AWC students on Thursday 10 August 2017, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัล นศ.วทอ. สัมมนาที่ ๔ ในการแถลงผลดีเด่น

as13

 

น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ พ.อ.กานต์ รามศิริ ผู้แทน นศ.วทอ.สัมมนาที่ ๔ ในการแถลงผลดีเด่น บ่งการ ๓ /๘ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรที่สำคัญ เมื่อวันพุธที่ ๙ ส.ค.๖๐,๑๑๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt. Piyasak Saokaew, Director of Academic Division awarded Col.Karn Ramsiri, the students representative of Seminar 4 for his outstanding presentation in Exercise 3/8 Organization Key Success Factors on Wednesday, 9 August 2017,1100 hrs. at the main lecture room.

 

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

DSC 1406 11

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่าง ๓ - ๗ ส.ค.๖๐ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น กองทัพภาคที่ ๔, ทัพภาคเรือที่ ๓, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และกองบิน ๗ เป็นต้น

Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC led the college instructors and students for a study tour in the Southern part of Thailand during 3 – 7 August 2017. The units visited would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect national security and participation in ASEAN Community. These included the Fourth Army Area, the Third Naval Area Command, Phuket Chamber of Commerce and Phang Nga Bay National Park.

Read more ...

การศึกษาและดูงานต่างประเทศระยะใกล้

DSCN8629 as

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ๓๑ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๐ โดยได้รับเกียรติต้อนรับจาก คุณดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำมาเลเซีย และฟังการบรรยายสรุปจาก น.อ.สมพร ร่มพยอม ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศมาเลเซีย

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College led the college faculty and students in the field trip to neighboring country, Malaysia during 31 July – 2 August 2017. The party was welcomed by H.E.Damrong Kraikruan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Thailand to Malaysia and given a briefing by Gp.Capt.Somporn Rompayom, Air Attache, at Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur.

Read more ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

km2 10

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC and Gp.Capt. Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC participated in the Royal Highness blessing and alms giving ceremony on the occasion of the King’s 65th birthday, on Friday, 28 July 2017 at the Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy.

Read more ...

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘

DSC 0961 41

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบิน " โดยมี ดร.เอนก   ธีระวิวัฒน์ชัย   รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AVM Noi Parkperm, Commandant of the AWC led the college faculty and students to visit Suvarnabhumi Airport on Thursday, 27 July 2017, 1000 - 1200 hrs. at the Office of Suvarnabhumi Airport Construction Management. The party was given a briefing on the topic “Suvarnabhumi Airport Development Plan in coping with Airways Business Growth” and received a warm welcome from Mr. Anake Teeraviwatchai, Senior Advisor and Acting Senior Executive Vice President ( Engineering and Construction).

 

Read more ...

กิจกรรม International Day

DSC 0942 21

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เบโจ ซูปรับโต นศ.วทอ.จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมกิจกรรม International Day ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ นทน.มิตรประเทศที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของ ทอ. ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๐, ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐ ณ ห้องบุษราคัม หอประชุมกองทัพอากาศ

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College and Gp.Capt.Bejo Suprapto, an Indonesian AWC student participated in International Day 2017 on Monday, 24 July 2017, 1100 - 1400 hrs. at Bussarakam Room, Air Force Convention Hall. The activity aims at cultural exchanging and relationship building among allied students who study in RTAF.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28