Air War College, Directorate of Education and Training

กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

 

กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒ ก.พ.๕๔  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

กีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

 

พลตรี ประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.พ.๕๔  ณ สนามกีฬา พล.ม.๒

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

พล.อ.ต.คณิต  เหลื่อมเจริญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ พร้อมทั้งคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ม.ค.๕๔ ในการนี้ คุณวันทนา เฮงสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  และ คุณสุพัฒน์พงษ์  นาวารัตน์ ผู้บริหารส่วน  ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ได้ให้เกียรติต้อนรับ

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

 

พล.อ.ต.คณิต  เหลื่อมเจริญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้นำ นศ.วทอ. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๕๔ ในการนี้ คุณ ชัยยันต์ เมาลานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินฯ   ได้ให้เกียรติต้อนรับ   

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ มาบรรยาย ให้แก่ นศ.วทอ.

 

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา  กมลาศน์ หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทสส. ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ " พื้นฐานหลักนิยมทางทหาร , ประวัติศาสตร์สงคราม"  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ม.ค.๕๔

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔  พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นธรรมชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางภาคเหนือ  โดยมี น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา ที่ไปศึกษาดูงานภูมิประเทศทางภาคเหนือ

desktop_00001speak desktop_00002temple
พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.ศึกษาดูงานและภูมิประเทศทางภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ ธ.ค.๕๓

 

โครงการปันน้ำใจ " นักเรียนที่ประสบภัยหนาว " ทางภาคเหนือ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธ.ค.๕๓   พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๔๕ เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ให้แก่อาจารย์วิจิตร   แก้วเล่อ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ในกิจกรรมโครงการปันนำใจของ วทอ. เพื่อใช้ในกิจการการศึกษาและแจกจ่ายให้นักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กองทัพภาค ๓

 

เมื่อวันอังคารที่  ๒๑ ธ.ค.๕๓  พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ นักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ จว.พิษณุโลก โดยได้เข้ารับเข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงปัญหาความมั่นคงที่กองทัพภาค ๓ รับผิดชอบ ในการนี้ พล.ต.สาธิต  พิธรัตน์  เสนาธิการกองทัพภาค ๓ ได้ให้การต้อนรับ

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๕๓ พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสการดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ  โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการ จว.เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับฯ และให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31