Air War College, Directorate of Education and Training

การศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ระยะไกล ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ มี.ค.๕๔

 

พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๔๕ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ มี.ค.๕๔  ณ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กระทรวงกลาโหม

 

พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ พล.อ.อ.อภิสิทธิ์  จุลโมกข์  รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๕ เข้าชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุปเมื่อวันศุกร์ที่  ๔ มี.ค.๕๔ ณ กระทรวงกลาโหม

ดร.สันทัด ศะศิวณิช มาบรรยายให้แก่ นศ.วทอ.

 

ดร.สันทัด  ศะศิวณิช ข้าราชการบำนาญ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ  " มารยาททางสังคม/พิธีการและมรรยาททางการทูต " เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มี.ค.๕๔ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

 

กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒ ก.พ.๕๔  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

กีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

 

พลตรี ประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.พ.๕๔  ณ สนามกีฬา พล.ม.๒

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

พล.อ.ต.คณิต  เหลื่อมเจริญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ พร้อมทั้งคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ม.ค.๕๔ ในการนี้ คุณวันทนา เฮงสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  และ คุณสุพัฒน์พงษ์  นาวารัตน์ ผู้บริหารส่วน  ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ได้ให้เกียรติต้อนรับ

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

 

พล.อ.ต.คณิต  เหลื่อมเจริญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้นำ นศ.วทอ. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ม.ค.๕๔ ในการนี้ คุณ ชัยยันต์ เมาลานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินฯ   ได้ให้เกียรติต้อนรับ   

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ มาบรรยาย ให้แก่ นศ.วทอ.

 

พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา  กมลาศน์ หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทสส. ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ " พื้นฐานหลักนิยมทางทหาร , ประวัติศาสตร์สงคราม"  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ม.ค.๕๔

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔  พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นธรรมชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางภาคเหนือ  โดยมี น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา ที่ไปศึกษาดูงานภูมิประเทศทางภาคเหนือ

desktop_00001speak desktop_00002temple
พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.ศึกษาดูงานและภูมิประเทศทางภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ ธ.ค.๕๓