Air War College, Directorate of Education and Training

การแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับบัญชา

second3 3

 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาที่ได้เลื่อนตำแหน่งและยศสูงขึ้น คือ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น รอง จก.ยศ.ทอ. และ น.อ. เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้เลื่อนยศและตำแหน่งขึ้นเป็น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ก.ย.๖๐, ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AWC Officers and staffs congratulated their promoted executive on Monday 4 September 2017, 0900 hrs. at AWC building. These included AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC, promoted to be Deputy Director of Education and Training, and Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC, promoted to be Commandant of AWC.

 

รอง จก.ยศ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

abc

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น รอง จก.ยศ.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นศ.วทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๓๐๐ ณ อาคารฝึกร่วม บน.๑ จว.นครราชสีมา

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, welcomed AVM Noppadon Boonman, Deputy Director of Education and Training and his party on their visit to Strategic Crisis Management Exercise of AWC students, on Tuesday, 29 August 2017 at DET-1 Building, Wing 1, Nakhon Ratchasima.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่ สัมมนาที่ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อดีเด่น

DSC 1155 1

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ผู้แทน นศ.วทอ. ที่มีผลการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค.๖๐, ๑๔๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, awarded outstanding AWC student representatives in media relation management training on radio, television, social network and newspaper, on Thursday 24 August 2017, 1430 hrs. at the main lecture room. 

Read more ...

การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อ

as1 1 a

น.อ.อัมพร เพ็ชราช รอง ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน วทอ.ยศ.ทอ. ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ ส.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. ได้แก่ ดร.เจษฎา  ศาลาทอง ผู้ประกาศข่าวค่ำสำนักข่าวไทย, อาจารย์ประวีณมัย  บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวช่อง ๓, รศ.น.อ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง กรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ และอาจารย์จิตติมา บ้านสร้าง ผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ข่าว ไทยพีบีเอส

Gp.Capt.Amporn Pechraj, Deputy Director of Analysis and Evalution Division of AWC, welcomed media specialists to advise AWC students in media relation management training during 23 – 24 August 2017 at the main lecture room. These included Jessada Salathong, Evening News Anchor, Thai News Agency, Praweenamai Baicloy, Announcer, THAITV Channel 3, Gp.Capt.Prasong Pranitphlokrang, Member of Social Media Cyber Security Committee and Jittima Bansang, Senior Specialist of Strategy News Planning (Thai PBS).

 

Read more ...

การบริหารจัดการกับสื่อ

DSC 1103 1h

 พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ที่มาบรรยายการบริหารจัดการกับสื่อให้แก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “วาทกรรมว่าด้วยสื่อของผู้นำ” เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, welcomed Ms Wassana Nanuam, a senior journalist of the Bangkok Post Newspaper, who gave a lecture on media relation management to AWC students entitled “Leader’s Speech Making toward the Media” on Tuesday 22 August 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การแถลงผลบ่งการพิเศษ

DSC 1102 ed

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ คุณสาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในการฟังแถลงผลบ่งการพิเศษของ นศ.วทอ. หัวข้อ "ห้วงอากาศ...ปัจจัยสำคัญของกำลังอำนาจแห่งชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, welcomed Ms Sarinee Angsusingha, President of Aeronautical Radio of Thailand Ltd., to the presentation of AWC students on the topic “Airspace: A Significant Factor of National Powers”, on Friday 18 August 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๙

DSC 1091 1w

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จว.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้การต้อนรับ

Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC, led the faculty and students to practice the Leaders’ Intellectual Mind Development on Friday, 18 August 2018, 0900 - 1530 hrs. at Wat Cholpratan Rangsarit. The party was welcomed by Prapanya Nandhamunee, abbot of the Wat Cholpratan Rangsarit.

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ คุณนพพร โพธิรังสิยากร

DSC 1042 d1

 

คุณนพพร  โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ " การเจรจาต่อรอง " เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Nopporn Bhoirung-siyakorn , President Justice of the Supreme Court of Thailand , delivered a lecture on the topic “ Negotiation ” to AWC students, on Tuesday 15 August 2017, 1300 - 1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัล นศ.วทอ. สัมมนาที่ ๕ ในการแสดงประกอบการแถลงผลดีเด่น

DSC 1028 1z

น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ น.อ.ธนากร วงษ์เมฆ ผู้แทน นศ.วทอ.สัมมนาที่ ๕ ในการแสดงประกอบการแถลงผลดีเด่นบ่งการ ๓ /๙ ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐,๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt.Piyasak Saokaew, Director of Academic Division of AWC, presented a reward to Gp.Capt.Tharagorn Wongmake, the representative of Seminar 5 for the outstanding presentation in Exercise 3/9 Strategic Leadership on Tuesday, 15 August 2017, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา

cv1

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ ผู้แทน นศ.วทอ. เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา" สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร "  ครั้งที่ ๘  เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ  "  The Role of Women in Securing Peace, Justice and Well-being "  บรรยายโดย Ms. Elisabeth Rehn อดีต รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ วิเทศสโมสร  กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC led the faculty and student representatives to listen to The Eighth Princess Maha Chakri Sirindhorn Lecture on International Humanitarian Law on the topic “The Role of Women in Securing Peace, Justice and Well-being” by Ms. Elisabeth Rehn, Former United Nations Under-Secretary-General on Friday 11 August 2017, 0800 - 1200 hrs. at Vithes Samosorn, Ministry of Foreign Affairs.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31