Air War College, Directorate of Education and Training

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้าอวยพรปีใหม่ จก.ยศ.ทอ.

unnamedas 1

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และผู้แทนข้าราชการ วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐, ๐๘๓๐ ณ ยศ.ทอ.

AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC accompanied  by  representative  staff  went to bless AM Anuchit Keawprasop, Director, Directorate of Education and Training  on the occasion of New Year 2018 , on Wednesday 27 December 2017, 0830 hrs. at Directorate  of Education and Training.

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

DSC 0174 d

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ ด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ ๓ และ กองบิน ๔๖ เป็นต้น ระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ธ.ค.๖๐

Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College led the college faculty and officer students making a study tour to the Northern part of Thailand. This visit would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect the national security and the participation of AEC, such as the Pamuangm Force, the Third Region Army and Wing 46 during 18 – 22 December 2017.

Read more ...

การซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ วทอ.ยศ.ทอ.

DSC 0166 1

น.ท.วราวุธ บูรณะพลานามัย ผู้ช่วยหัวหน้ารับผิดชอบป้องกันและระงับอัคคีภัย นำข้าราชการ  นศ.วทอ. ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมการซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้เพื่อให้ จนท.ในส่วนต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ วทอ.ยศ.ทอ.ได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ , ๑๑๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

Wg.Cdr.Warawut Buranapalanamai, Deputy chief officer for fire protection and fighting led the Staff and the officer students drilled Fire Fighting Plan. Aim to check all participants carry out their procedure correctly and effectively, on Friday, 15 December 2017, 1100 hrs. at Air War College .

Read more ...

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มนภยาธิปัตย์

     001

        พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ วทอ.ยศ.ทอ. และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

         AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, Staff and AWC students Class 50 th attended the Certificate Ceremony on Friday 8 December 2017 at Dusidalai Hall, Chitralada Villa Royal Residence ,Dusit Palace.

Read more ...

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ

DSC 0073 e1

พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “กระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gen. Aksra Kerdphol , Advisor to the Prime Minister/Head of the Peace Dialogue Panel , delivered a lecture on the topic  “Process of solution to solve the problem of southern border provinces ”, on Friday 8 December 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วทอ.ยศ.ทอ.

DSC 0071 TF1

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  วทอ.ยศ.ทอ. ประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๐, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

The AWC Public Relation Board meeting was held on Wednesday, 6  December 2017, at 1330 hrs. at Nopayathipat  Meeting  room. Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of  the Air War College, the chairman of the AWC PR Board approved the AWC PR plan 2018.

Read more ...

รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ

    Sp01

        พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวความคิดของผู้บังคับบัญชาต่อการพัฒนากองทัพ” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       ACM Yanyong Kanthasorn, Deputy Commander–in-Chief, Royal Thai Air Force, delivered a lecture topic “The RTAF Development Concept”, focusing on Human Resource Development and Welfare to AWC students Class 52 on Tuesday 21 November 2017, 1000 - 1200 hrs.

Read more ...

นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Get together)

  Get001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๒ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ รวมด้วยการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พ.ย.๖๐ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จว.กาญจนบุรี

      AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College led the faculty and the AWC students Class 52 visited The Nine-army Historical Park, later had team building activities. This trip was be held 2 days during 8-9 November 2017 at Pavilion Rim Kwai Resort Kanchanaburi.

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และคณะเข้าร่วมชมงาน Defense and Security 2017

   DF001

      น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๒ เข้าร่วมชมงาน Defense and Security 2017 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พ.ย.๖๐, ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

    Gp.Capt.Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College led the faculty and the AWC students Class 52 visited the Defense and Security 2017 on Monday, 6 November 2017, 1300 - 1500 hrs. at Impact Exhibition and Convention Center.

Read more ...

การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑

        1001

       พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๒ ฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ย.๖๐, ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จว.นนทบุรี

       AVM Saneh Buachuen, Commandant of the Air War College led the faculty and the AWC students Class 52 to practice the Strategic Leadership’s Mental Mind Development on Thursday, 2 November 2017, 0900 - 1530 hrs. at Wat Cholpratan Rangsarit Nonthaburi.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31