Air War College, Directorate of Education and Training

กิจกรรมกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ / ๖๐

DSC 0824 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค.๖๐, ๐๘๐๐ – ๑๗๓๐ ณ อาคารพลศึกษา ๑ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้ทีมกีฬา นศ.วทอ. ชนะเลิศประเภทกีฬาฟุตบอล กีฬาฮาเฮ และคะแนนรวม

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College led AWC staffs and students to participate in the War College Sports 2/2017, on Thursday, 6 July 2017, 0800 – 1730 hrs. at Gymnasium 1 building, Royal Thai Naval Academy, Samut Prakan Province. In this event, AWC students sport team won football, ha ha sports and overall high marks.

Read more ...

กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ / ๖๐

DSC 0845 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๐ เรื่อง “ประเทศไทยกับมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พล.ต.ดร.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, ผศ.สุรัตน์  โหราชัยกุล และ พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน" และอาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ บรรยายเรื่อง “ผู้นำกับการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ”

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College led the AWC staff and the students to participate in the War College Seminar 2/2017 entitled “Thailand and security viewpoints in Southeast Asia”on Wednesday, 5 July 2017, 0900 – 1500 hrs at the Air Force Convention Hall, Phahon Yothin Road.  Guest speakers included Maj.Gen. Nares  Wongsuwan, Master Surat Horachaikul and Pol.Col.Chitpol Kanchanakij. In this occasion Dr Surin Pitsuwan lectured on the topic “Southeast Asia after the Unification as ASEAN Community” and Master Wasan Pongsupradit lectured on the topic “Leadership and Success Communication”.

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ คุณสาริณี อังศุสิงห์ และ คณะ

DSC 0826 2q

คุณสาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ คณะ ให้เกียรติมาบรรยาย แก่ นศ.วทอ. หัวข้อ " ห้วงอากาศ... ปัจจัยสำคัญของกำลังอำนาจแห่งชาติ  " เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ก.ค.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Ms. Sarinee Angsusingha, President of Aeronautical Radio of Thailand Ltd., and the party delivered a lecture on the topic “Airspace: A Significant Factor of National Powers” to AWC students, on Monday 3 July 2017, 1300 - 1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การแถลงผลบ่งการเป็นภาษาอังกฤษ

 DSC 0787 2

น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ วทอ.ฯ เข้าร่วมฟังการแถลงผลการสัมมนาบ่งการ "ผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ในอดีต" ของ นศ.วทอ. เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt. Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC and the college instructors took part in students’ English presentation on the topic “Former Strategic Military Leaders”, on Thursday, 29 June 2017, 1300 - 1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี

02 123

พล.อ.อ.อมร แนวมาลี อดีต ผบ.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำทางยุทธศาสตร์ " เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

ACM Amorn Naewmalee, Former RTAF Commander-in-Chief, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students on Monday, 26 June 2017, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๗

DSC 0805 5

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ " วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ " โดยมีคุณเกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ  เมื่อวันอังคารที่  ๒๐ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

AVM Noi Parkperm, Commandant of Air War College led the college instructors and students to visit Theppadungporn Coconut Co. Ltd. (Head Office), Phutthamonthon 4 Road, Sampran, Nakhonpathom Province on Tuesday, 20 June 2017, 0800 - 1200 hrs. The party was welcomed by Mr Kriengsak Theppadungporn, Managing Director and was also given a briefing on “Vision and Strategy of Management”.

Read more ...

การบรรยายของ พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์

DSC 0780 1

พล.อ.ท.ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์  จก.กร.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ " เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AM Nathapong Viriyakupt, Director of Civil Affairs Directorate, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students, on Monday 19 June 2017, 0800-1000 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การบรรยายของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

216 11

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

ACM Prajin  Juntong, Deputy Prime Minister, delivered a lecture on the topic “Leadership in Crisis Situations” to AWC students, on Friday, 16 June 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การทบทวนการฝึกการวางแผนทางทหาร

DSC 0774 1 1

วทอ.ยศ.ทอ. จัดการฝึกทบทวนการวางแผนทางทหารให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ โดยมี น.อ.ปิยะศักดิ์  เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้ควบคุมการฝึก และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ภายในและภายนอก ยศ.ทอ. ร่วมสังเกตการณ์การฝึก ระหว่าง ๑๓ – ๑๕ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ.

Air War College held a review of Military Planning Training for student class 51 during 13 - 15 June 2017 at seminar rooms on the 2nd floor of the AWC building. Gp.Capt. Piyasak  Saokaew, Director of Education Division of AWC directed the training. Observers included specialists from Directorate of Education and Training and other RTAF units.

Read more ...

พิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต " พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ "

DSC 0755 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะข้าราชการ นศ.วทอ. ลูกจ้างและพนักงานราชการ กระทำพิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระองค์ทรงมีพระกรุณาคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ  ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า " พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ " เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ ณ  วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC, led the college staffs and students to hold the memorial ceremony for the passing - away day of Field Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath, Prince of Bisnulok on Tuesday 13 June 2017, 0800 hrs. With his great benevolence, the prince helped in laying aviation foundation for Thailand and is known as “The Father of the Royal Thai Air Force”.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31