Air War College, Directorate of Education and Training

นศ.วทอ.เข้าร่วมฟัง " การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี "

DSC 0307 p

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐" ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ และ นศ.วิทยาลัยการทัพ ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมฟังการแถลงฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ย.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต

Prime Minister Prayut Chanocha presided over the opening ceremony of the presentation entitled "National Strategy and Defence Srategy 2018 - 2037" of the National Defence College Students Class 59 and War Colleges Students on Thursday, 14 September 2017, 1300 – 1600 hrs. at the Makhwan Rangsan Room, Royal Thai Army Club Viphavadi, Vibhavadi Rangsit road. On this occasion, AVM Noi Parkperm, Commandant of Air War College, led AWC staffs and students to participate in the ceremony.                                       

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ก.ย.

DSC 0179 p

พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.ย.๖๐ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ. ในการนี้ ร.ท.พชร แจ่มสว่าง นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้ารับการประดับยศด้วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและ หน.นขต.ยศ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

AM Chatchai Boonyanurag, Director, Directorate of Education and Training, presided over the promotion ceremony of DET officers at the Buddhist Place on Tuesday 12 September 2017. In this occasion, Flg.Off.Podchara Jhamswang, Communications and Electronics Officer, Education Division of AWC, attended the ceremony. 

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.

DSC 0118 J

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, welcomed ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, who delivered a lecture on the topic “Commander and Staff Experience”, on Monday 11 September 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ พล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์

DSC 0074 a

พล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ ผอ.รพ.จันทรุเบกษา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "การสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4.0" เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Poompitchchagon Junyavijuck, Director of Chandrubeksa Hospital, delivered a lecture on the topic “Health Care 4.0”, on Wednesday 6 September 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก

cong 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบของที่ระลึกให้แก่ น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และมอบรางวัลให้แก่ จ.อ.หญิงมัลลิกา  พรมแจ่ม ซึ่งมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ ศภษ.ยศ.ทอ. ๑๐๐ คะแนนเต็ม เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.ย.๖๐, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, presented a token of appreciation to Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC, being promoted to be Commandant of AWC, and awarded Sgt.Mallijka Promjaxm who got 100 marks in ECL test of RTAF Language Center, on Wednesday, 6 September 2017, 0900 hrs. at Nopayathipat Meeting room.

การแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับบัญชา

second3 3

 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาที่ได้เลื่อนตำแหน่งและยศสูงขึ้น คือ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น รอง จก.ยศ.ทอ. และ น.อ. เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้เลื่อนยศและตำแหน่งขึ้นเป็น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ก.ย.๖๐, ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AWC Officers and staffs congratulated their promoted executive on Monday 4 September 2017, 0900 hrs. at AWC building. These included AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC, promoted to be Deputy Director of Education and Training, and Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC, promoted to be Commandant of AWC.

 

รอง จก.ยศ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

abc

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น รอง จก.ยศ.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นศ.วทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๓๐๐ ณ อาคารฝึกร่วม บน.๑ จว.นครราชสีมา

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, welcomed AVM Noppadon Boonman, Deputy Director of Education and Training and his party on their visit to Strategic Crisis Management Exercise of AWC students, on Tuesday, 29 August 2017 at DET-1 Building, Wing 1, Nakhon Ratchasima.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่ สัมมนาที่ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อดีเด่น

DSC 1155 1

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ผู้แทน นศ.วทอ. ที่มีผลการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค.๖๐, ๑๔๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, awarded outstanding AWC student representatives in media relation management training on radio, television, social network and newspaper, on Thursday 24 August 2017, 1430 hrs. at the main lecture room. 

Read more ...

การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อ

as1 1 a

น.อ.อัมพร เพ็ชราช รอง ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน วทอ.ยศ.ทอ. ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ ส.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. ได้แก่ ดร.เจษฎา  ศาลาทอง ผู้ประกาศข่าวค่ำสำนักข่าวไทย, อาจารย์ประวีณมัย  บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวช่อง ๓, รศ.น.อ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง กรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ และอาจารย์จิตติมา บ้านสร้าง ผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ข่าว ไทยพีบีเอส

Gp.Capt.Amporn Pechraj, Deputy Director of Analysis and Evalution Division of AWC, welcomed media specialists to advise AWC students in media relation management training during 23 – 24 August 2017 at the main lecture room. These included Jessada Salathong, Evening News Anchor, Thai News Agency, Praweenamai Baicloy, Announcer, THAITV Channel 3, Gp.Capt.Prasong Pranitphlokrang, Member of Social Media Cyber Security Committee and Jittima Bansang, Senior Specialist of Strategy News Planning (Thai PBS).

 

Read more ...

การบริหารจัดการกับสื่อ

DSC 1103 1h

 พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ที่มาบรรยายการบริหารจัดการกับสื่อให้แก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “วาทกรรมว่าด้วยสื่อของผู้นำ” เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, welcomed Ms Wassana Nanuam, a senior journalist of the Bangkok Post Newspaper, who gave a lecture on media relation management to AWC students entitled “Leader’s Speech Making toward the Media” on Tuesday 22 August 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31