Air War College, Directorate of Education and Training

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ.

lm 1

น.อ.เสน่ห์   บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ.ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย  และคะแนนรวมประเภทสัมมนาได้แก่ สัมมนาที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย.๖๐, ๐๘๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt. Saneh Buachuen, Deputy Commandant of Air War College, presented the reward of outstanding performance in Area 1, “National Security and Security Strategy” to Gp.Capt. Jackkrit Thammavichai and the reward of oustanding seminar to Seminar 2 on Monday, 24 April 2017, 0830 hrs at the main lecture room.

Read more ...

คณะผู้แทน กกล.ป้องกันตนเองทางญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.

DSC 0529 1

น.อ.ฮิโรยูกิ วาตานาเบะ ผู้อำนวยการกองสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ กกล.ป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นและคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ทั้งนี้ได้บรรยาย ประวัติและบทเรียนจากอากาศยานอุบัติเหตุของ กกล.ป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น” ให้แก่ นศ.วทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เม.ย.๖๐, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Gp.Capt.Hiroyuki Watanabe, Director, Aircraft Accident Investigation Division, Japan Air Self-Defense Force and the party, made a courtesy call on AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC. Japan delegation also gave a lecture on “History and Lesson Learned of Aviation Mishaps in JASDF” to AWC students on Friday, 21 April 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การประชุมการสัมมนา บ่งการ ๒/๘ การฝึกการวางแผนทางทหาร

DSC 0521 2

พล.อ.ต.นพดล  บุญมั่น รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอาจารย์ เพื่อเตรียมการสัมมนาหมวดวิชาที่ ๒ การทหาร บ่งการ ๒/๘ การฝึกวางแผนทางทหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐, ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

AVM Noppadon Boonman, Deputy Director, Directorate of Education and Training, attended the meeting with AWC instructors in preparation for Area 2 Military Studies, Exercise 2/8 Military Planning Training, on Thursday, 20 April 2017, 0930 – 1200 hrs. at Nopayathipat Meeting room.

Read more ...

การประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ทหาร ๔ สถาบัน

DSC 0511 1

พ.อ.ศุภธัช  นรินทรภักดี รอง เสธ.วสท.สปท. เป็นประธานการประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ ๔ สถาบัน เพื่อจัดทำผลงานวิชาการยุทธศาสตร์ทหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เม.ย.๖๐, ๐๘๓๐ - ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

Col.Supathat Narindarabhakdi, Deputy Chief of Staff, Joint Staff College National Defence Studies Institute, chaired the meeting of staff and student representatives from four war colleges in order to produce Military Strategies on Wednesday, 19 April 2017, 0830 - 1530 hrs. at Nopayathipat Meeting room.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ทอ.ประจำปี ๖๐

DSC 0325 1

พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และ น.อ.หญิงกรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานในประเพณีสงกรานต์ ทอ. ประจำปี ๖๐ โอกาสนี้ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้รดน้ำขอพรจากประธานฯ  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เม.ย.๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน

ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force and Gp.Capt. Koranun  Rungswang, President of the Royal Thai Air Force  Wives Association presided over the traditional Songkran Festival 2017. In this occasion, AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC poured water to their hands and took blessings from them, on Wednesday, 12 April 2017, 1330 hrs at the Non-Commissioned Officer Club.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ร่วมงานพิธีสงกรานต์ของ ยศ.ทอ.

DSC 0252 2 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมงานพิธีตักบาตรพระสงฆ์และงานสงกรานต์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เม.ย.๖๐   ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC led officers and AWC staff offering alms to monks and holding Songkran Festival 2017, on Wednesday, 12 April 2017 at Directorate of Education and Training.

Read more ...

กิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๐ ปี

DSC 0257 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ วทอ.ฯ และกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC, presided over the 50th AWC Anniversary Ceremony. Activities included holding religious ceremony, laying garlands, presenting shields to outstanding personnel and distributing scholarship to children of AWC officers. The traditional Songkran Festival was also held on Tuesday, 11 April 2017, at Air War College.

Read more ...

การจัดพิธีสงฆ์และเสวนาทางวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ยศ.ทอ.ครบรอบ ๕๐ ปี

DSC 0468 1

พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์และเปิดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า ๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ พล.อ.อ.ชนัท  รัตนอุบล อดีต ผช.ผบ.ทอ., พล.อ.ท.ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ จก.กร.ทอ. และ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. โดยมีผู้ดำเนินการเสวนาคือ น.อ.ปฏิยุทธ์  พุ่มเกาะ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑  ในโอกาสนี้ จก.ยศ.ทอ. ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดทำหนังสือ “๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ” เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เม.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ฯ

AM Chatchai Boonyanurag, Director, Directorate of Education and Training, presided over the merit-making ceremony and opened the seminar on 50th AWC Anniversary entitled “Looking Back and Moving Forward: 50th Air War College. Guest speakers included ACM Chanat Ratana-ubol, Former Assistant Commander-in-Chief, AM Nathpong Viriyakupt, Director of Civil Affairs, and AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC. In this occasion Gp.Capt. Patiyuth Poomkoh, AWC Student Class 51 acted as a moderator. The DET Director also gave Commemorative Certificate to supporters of the book “50th AWC Anniversary” on Tuesday, 11 April 2017, 0800 - 1200 hrs. at Air War College.

Read more ...

กิจกรรม Big Cleaning Day ๗ เม.ย.๖๐

DSC 0120 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นไม้เนื่องในวันกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เม.ย.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐

AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC together with the AWC Staff held the “Big Cleaning Day” and planting trees in according to RTAF Day on Friday, 7 April 2017, 0900 - 1130 hrs.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ เม.ย.๖๐

DSC 019 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ต.หญิงเบญจวรรณ  แสงมา เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล วทอ.ยศ.ทอ. โดยมี รอง ผบ.วทอ.ฯ, ผอ.กองฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๐, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC, presided over the promotion ceremony of LAC Benjawan Sangma, Data Processing Authority. In this occasion, Deputy Commandant, Directors, and related officers participated in the event at the AWC on Monday, 10 April 2017, 0830 hrs.

RTAF Core Value

Calendar

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28