วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การศึกษาดูงานและจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕

DSC 0105 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับการต้อนรับจาก คุณสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "อนาคตพลังงานของไทยกับความมั่นคงของรัฐ" จากคุณมนตรี  ลาวัลย์ชัยกุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันอังคารที่ ๔ เม.ย.๖๐ ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๖ ศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร A

AVM Noi Parkperm, Comandant of the AWC led the college faculty and students to visit the PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). The party was given a briefing on the topic “The Future of Thai Energy and Security of the State” from Mr. Montri Lawanchaikul, Acting EVP Strategy and Bus., Development Group. The party also received a warm welcome from Somporn Vongvuthipornchai, President and Chief Executive Officer, on Tuesday, 4 April 2017, 0930 - 1200 hrs at Auditorium Room 5th Floor, Energy Complex Center, Building A.

 DSC 0053 1

DSC 0089 1

DSC 0108 1

DSC 0111 1

DSC 0116 1

DSC 0114 1

 

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31