วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ วทอ.ยศ.ทอ.

1 1

น.อ.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณก.ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ วทอ.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

Gp.Capt.Komkrich Nunthavisuth, Director of Analysis and Evaluation Division, chaired the meeting of Committee for Education Quality Assurance and Committee for Knowledge Management on Friday, 19 May 2017, 0900 - 1200 hrs at Nopayathipat meeting room. In this occasion, Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC served as a consultant.

 3 1

2 1

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31