วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออก

DSCN8501 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๒๒  – ๒๖ พ.ค.๖๐ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จังหวัดระยอง กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท่าเรือแหลมฉบัง และสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นต้น

AVM Noi Parkperm, Comandant of the AWC led the college instructors and students for a study tour to the Eastern region of Thailand during 22 – 26 May 2017. The units visited would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect national security and participation in ASEAN Community. These included Rayong Province, Royal Thai Fleet, Royal Marines, Laem Chabang Port and Vidyasirimedhi Institute of Science & Engineering; VISTEC.

 1

2

3

4

5

6

7

8

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31