วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กิจกรรม International Day

DSC 0942 21

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เบโจ ซูปรับโต นศ.วทอ.จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมกิจกรรม International Day ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ นทน.มิตรประเทศที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของ ทอ. ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๐, ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐ ณ ห้องบุษราคัม หอประชุมกองทัพอากาศ

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College and Gp.Capt.Bejo Suprapto, an Indonesian AWC student participated in International Day 2017 on Monday, 24 July 2017, 1100 - 1400 hrs. at Bussarakam Room, Air Force Convention Hall. The activity aims at cultural exchanging and relationship building among allied students who study in RTAF.

 ind1

ind2

ind3

 

 

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31