วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘

DSC 0961 41

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบิน " โดยมี ดร.เอนก   ธีระวิวัฒน์ชัย   รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AVM Noi Parkperm, Commandant of the AWC led the college faculty and students to visit Suvarnabhumi Airport on Thursday, 27 July 2017, 1000 - 1200 hrs. at the Office of Suvarnabhumi Airport Construction Management. The party was given a briefing on the topic “Suvarnabhumi Airport Development Plan in coping with Airways Business Growth” and received a warm welcome from Mr. Anake Teeraviwatchai, Senior Advisor and Acting Senior Executive Vice President ( Engineering and Construction).

 

 DSC 1023 42

DSC 0968 R

DSC 0985 R

DSC 1009 R

DSC 1018 R

DSC 1024 R

DSC 1025 R

 

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31