วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

DSC 1406 11

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่าง ๓ - ๗ ส.ค.๖๐ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น กองทัพภาคที่ ๔, ทัพภาคเรือที่ ๓, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และกองบิน ๗ เป็นต้น

Gp.Capt.Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC led the college instructors and students for a study tour in the Southern part of Thailand during 3 – 7 August 2017. The units visited would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect national security and participation in ASEAN Community. These included the Fourth Army Area, the Third Naval Area Command, Phuket Chamber of Commerce and Phang Nga Bay National Park.

 DSC 0980 2a1

DSC 0995 2a2

DSC 1008 2a3

DSC 1339 2a10

DSC 1354 2a11

DSC 1362 2a12

DSC 1186 2a5

DSC 1195 2a6

DSC 1298 2a7

DSC 1129 2a4

 

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31