วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หน.นขต.วทอ.ยศ.ทอ.ปฐมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

dev 011

        น.อ.สิรวีร์ มณีวงษ์ ผอ.กนศ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ฯ และ น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ฯ ได้ปฐมนิเทศ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ ตลอดจนการปฏิบัติตัวของ นศ.วทอ. ตามระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ต.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       Gp.Capt. Sirawee Maneewong, Director of Student Affairs Division, Gp.Capt. Amporn Pechrach, Director of the Analysis and Evaluation Division, and Gp.Capt. Piyasak Saokaew, Director of Education Division, delivered the orientation to the AWC students Class 52. The purposes of the orientation are to focus on the teaching and learning methodologies according to the AWC curriculum and to ensure the students to follow the rules and regulations during studying at Air War College. This in processing were be held 2 days during 19-20 October 2017, in the AWC Lecture Room.

                      dev006       

                      dev008

                      dev009

                      dev007

 

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31