วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ

    Sp01

        พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวความคิดของผู้บังคับบัญชาต่อการพัฒนากองทัพ” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       ACM Yanyong Kanthasorn, Deputy Commander–in-Chief, Royal Thai Air Force, delivered a lecture topic “The RTAF Development Concept”, focusing on Human Resource Development and Welfare to AWC students Class 52 on Tuesday 21 November 2017, 1000 - 1200 hrs.

                       Sp02

                       Sp03

                       Sp04

                       Sp05

                       Sp06

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31