วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

a006

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง ๕ พ.ค.- ๗ พ.ค.๖๑ โดยได้รับเกียรติต้อนรับและบรรยายสรุปจาก คุณดามพ์ บุญธรรม อุปทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the college faculty and AWC students on the study tour to neighboring country, Kingdom of Cambodia, during 5 – 7 May 2018. The group visit was welcomed and given a briefing by Mr. Darm Boontham, Minister, Royal Thai Embassy, Phnom Penh of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Cambodia.

       a002

       a003

       

 

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31