วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออก

001

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๗ – ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น จังหวัดจันทบุรี, ตราด, และชลบุรี เป็นต้น

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the faculty and AWC students on a study tour to the Eastern region of Thailand during 7 – 11 May 2018. The units visited would make the AWC students have direct experiences on the instruments of national powers: military, politics, economics and social-psychology, which affect the national security and the good cooperation of the east provinces with the neighboring country of the ASEAN Community such as Chanthaburi province, Trat Province and Chonburi province.

           002

          003

          004

         005

         006

         007

         008

         009

         010

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31