วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วทอ.ยศ.ทอ.ส่งผลงานเข้าประกวด กลุ่มกิจกรรม KM ของ นขต.ทอ.

001

    พลอากาศโท ชฤทธิพร คำหอม ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพที่เสริมสร้างทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯโดยมี พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ /ประธานอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการทำวารสารนภยาธิปัตย์” ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบที่สอง เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

    On Wednesday, 16 May 2018, 1330 hrs AM Harittiporn Kumhom, Chairman of the Sub-committee contest judging in strengthening learning organization of the RTAF, and his party made a follow up and assessment trip to Directorate of Education and Training. The party was received a warm welcome by AVM Amnuay Somwong, Directorate of Education and Training Chief of Staff, Chairman of the Sub-committee in driving Directorate of Education and Training to be an innovative learning and qualitative development organization. On this occasion the AWC project, “ Best of practice Nopayathipat Journal ” , was passed into the second round of the contest.

       002

      003

     004

     005

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31