วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานปิดการฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒

001A

    น.อ.วันชัย บุญภักดี รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานรับฟังการแถลงผลและปิดการฝึกการวางแผนทางทหาร ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ครั้งที่ ๒ (Mini Ex-II) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศ.วทอ.สามารถจัดทำ Commander’s Intent & Guidance เพื่อให้ระดับยุทธการสามารถนำไปวางแผนการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน จาก ยก.ทอ., คปอ., สบศ.ยศ.ทอ., ฝวก.ยศ.ทร. ,วสท. และ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการฝึกครั้งนี้ด้วย

    Gp.Capt.Wanchai Boonpakdee, Deputy Chief of Staff of the Directorate of Education and Training, presided over the AWC student class 52 Mini Ex-II Operational ART and Operational Design Briefing, followed by the Closing Ceremony on May 23, 2018 at the AWC Auditorium. The objective of this exercise is to enhance AWC students to be able to provide the Commander’s Intent and Guidance to the operational level. By this event, The AWC was honored by the representatives from the Directorate of Operations, Directorate of Air Operation Control, Office of Education Administration, Army War College, Division of Academic Affairs, Joint War College and Air Command and Staff College sitting in the Mini Ex-II Briefing.

            010

            002

            003

            004

           005

          006

          007

         009

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31