วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ วทอ.ฯที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งสูงขึ้นในรอบ เม.ย.๖๑

 001C

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ วทอ.ฯที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งสูงขึ้นในรอบ เม.ย.๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๑, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ชมรมนภยาธิปัตย์ โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ น.อ.พงษ์ภูเมศ หนูนิล ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ฝสธ.รอง ผบ.ทสส., น.อ.อาทิตย์ พัวสุวรรณ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น นปก.กพ.ทอ., และ น.อ.ภคินท์ เพชรรัตน์ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รอง ผอ.กนศ.วทอ.ยศ.ทอ.
    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, Gp.Cpt.Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC and college colleagues congratulated those AWC officers who were promoted in April 2018. On Friday 1st June 2018, 1300-1600 hrs at Nopayathipat club, the AWC Commandant presided over the ceremony and delivered souvenir to Gp. Cpt.Pongpoomet Noo-nil, promoted to be a Staff to the Deputy Chief of Defence Forces, Gp.Cpt.Artist Phuasuwan, promoted to be Operation Officer to the Directorate of Personnel and Gp.Cpt.Phakin Petcharat, promoted to be Deputy Director of Student Affairs Division.

       002

       003

       004

       005

       006

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31