วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

001C

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่าง ๔ – ๙ มิ.ย.๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต, พังงา และสุราษฎ์ธานี เป็นต้น
     AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the faculty and AWC students on a study tour to the Southern region of Thailand during 4 – 9 June 2018. The units visited would make the AWC students have direct experiences on the instruments of national powers: military, politics, economics, technology, and social-psychology, which affect the national security and the good cooperation of the south provinces that drive economy in service and tourism sectors such as Phuket province, Phangnga Province and Surat Thani province.

        001

        002

       003

       005

      006

     007

    008

   009

   010

   011

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31