วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมฟังแถลงผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ.

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการทำวารสารนภยาธิปัตย์” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑, ๐๘๒๐-๐๘๓๕ ณ ห้องบรรยาย ทอ.

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, attended the briefings in the Quality Development Knowledge Exchange Workshop on topic “Best practice of AWC Journal” on Tuesday 10th July 2018, 0820 – 0835 hrs. at the RTAF lecture room.

       002

       003

       004

       005

       006

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

November 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30