เลือกภาษา

เมนูหลัก

การดำเนินการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

ประวัติวิทยาลัยการทัพอากาศ

     awc1

 

          วิทยาลัยการทัพอากาศเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ซึ่งกองทัพอากาศได้รายงานขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘ และได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ โดยกำหนดให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และเปลี่ยนมาเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ และได้เปลี่ยนมาาเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒

          วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้เปิดการศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐โดยให้การศึกษาในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ การใช้กำลังทางทหาร สนับสนุนวัตถุประสงค์และนโยบายของชาติให้บรรลุผล  ก่อนที่จะเปิดการศึกษารุ่นแรก กองทัพอากาศได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะหนึ่งเดินทางไปดูกิจการวิทยาลัยการทัพอากาศในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเอเซีย เพื่อนำแนวความคิดและประสบการณ์ มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศให้เหมาะสมกับความจำเป็น สถานการณ์ และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น

          กองทัพอากาศได้รับความช่วยเหลือจาก Air University ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการกำหนดหลักสูตรในรุ่นแรก และต่อมาในปี ๒๕๒๖ ยังได้ส่งหน่วย Mobile Training Team (MTT) มาช่วยพัฒนาหลักสูตร ทั้ง วทอ. และ รร.สธ.ทอ. อีกด้วย

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

August 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31