ผู้บังคับบัญชาวิทยาลัยการทัพอากาศ

 AVMSaneh

ยศ ชื่อ -นามสกุล :

ตำแหน่งปัจจุบัน: 

วันรับตำแหน่ง:

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น 

ผู้บัญชาการ วิทยาลัยการทัพอากาศ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

   
   

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30