เลือกภาษา

เมนูหลัก

การดำเนินการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

ผู้บังคับบัญชาวิทยาลัยการทัพอากาศ


NOI  ชื่อ -นามสกุล :  พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม
ตำแหน่งปัจจุบัน: ผบ.วทอ.
วันรับตำแหน่ง: ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
  วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

the University of Melbourne, Australia

ปริญญาโท      

Master of Defence Studies, the University of New South Wales, Australia

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗  

  ตำแหน่งในอดีต:

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ /  ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

  นตท./นนอ.:

นตท.๒๑ / นนอ.๒๘

  เบอร์โทร.: ๐๘ ๔๘๗๔ ๐๒๔๔ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๐๖
  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

August 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31