ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ “5G Cellular Technology : Air Force Strategy and Technology Disrupt Change”

 

      พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เรื่อง “5G Cellular Technology : Air Force Strategy and Technology Disrupt Change” วันอังคารที่๒๙ มกราคม ๒๕๖๑, ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พลอากาศตรี สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ,นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก รณชิต วิจิตร ผู้แทน นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ โดยมี นาวาอากาศเอก หญิง กมลธร  ธรรมลิขิต ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, presided over the opening ceremony of the AWC staff and the students to participate in the AWC Academic Discussion Forum 1/2019 entitled “5G Cellular Technology : Air Force Strategy and Technology Disrupt Change”on Tuesday, 29 January 2019, 0830 – 1200 hrs at the main lecture room. Guest speakers included AVM Supijjarn Thamwatharsaree, Deputy Director of Research and Development Centre for Space and Aeronautical science and Technology, RTAF. Gp.Capt. Professor Prasong Praneetpolgrang, Professor of the Academic Faculty, Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy, Gp.Capt. Amorn Chomchoey, Director of Cyber Warfare Division ,Office of Command and Control, Directorate of Information and Communication Technology, RTAF and Gp.Capt.Ronnachit  Wijit AWC students Class 53 by Gp.Capt.Kamonthorn Thummalikhit representative AWC students Class 53, as the moderator.

006
006 006
001
001 001
008
008 008
007
007 007
005
005 005
003
003 003
002
002 002
004
004 004

FaLang translation system by Faboba