กำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔

๑. ตรวจสุขภาพ (ทั้งตัวจริงและสำรอง) ตั้งแต่ ๑๖ - ๑๗ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๑๐๐ ที่ สวบ.ทอ.(สำหรับผู้ทำการในอากาศ) และ กวป.พอ.(สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น)
การแต่งกาย :  ข้าราชการ       
เครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการ
                     บุคคลภายนอก ชุดสุภาพ
กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ กรุณาติดต่อ
        สวบ.ทอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๖๑๐ (เบอร์ภายใน ๒ ๒๖๑๐)
                      หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๐๑๑๒ (เบอร์ภายใน ๒ ๐๑๑๒)
        กวป.พอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐ (เบอร์ภายใน ๒ ๒๖๐๐)
        กพ.ทอ.  โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๒๕๑ (เบอร์ภายใน ๒ ๑๒๕๑) ได้โดยตรง 

๒. ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ในระบบอีเลิร์นนิ่ง ตั้งแต่ ๑  – ๖ ต.ค.๖๒ << ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน >>
      สำหรับข้าราชการสังกัด ทอ. การเข้าลงทะเบียนใช้รหัสผู้ใช้งานเดียวกับอีเมล์ ทอ.
      สำหรับหน่วยนอก ทอ. กรุณาติดต่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ เป็นต้นไป
      โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๓๓๒ (เบอร์ภายใน  ๒ ๕๓๓๒) 
     
๓. รายงานตัว (เฉพาะตัวจริง) เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติที่ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
     ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐
 ณ ห้องอเนกประสงค์ วทอ.ยศ.ทอ. (ชั้น ๑)
การแต่งกาย :
  ข้าราชการ ทอ. นายทหารสัญญาบัตรชาย   เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
                           นายทหารสัญญาบัตรหญิง  เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
  สำหรับหน่วยนอก ทอ.  เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสีตามเหล่าทัพ
  และบุคคลภายนอก  
ชุดสูทสากลหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ข้าราชการสังกัด ทอ.ให้นำสมุดประวัติรับราชการมาด้วย เพื่อตรวจสอบประวัติและถ่ายรูป

๔. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.(ชั้น ๒)
การแต่งกาย :
  ข้าราชการ ทอ. นายทหารสัญญาบัตรชาย  เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
                           นายทหารสัญญาบัตรหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  
  สำหรับหน่วยนอก ทอ. เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสีตามเหล่าทัพ
  และบุคคลภายนอก
ชุดสูทสากลหรือเทียบเท่า


กรณีไม่สามารถมารายงานตัว ตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ได้  กรุณาติดต่อ
                               กนศ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ โทร.๐ ๒๕๓๔  ๐๑๕๗ (เบอร์ภายใน ๒ ๐๑๕๗)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๓๓๒ (เบอร์ภายใน  ๒ ๕๓๓๒) 
                                                 ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๐๑ (เบอร์ภายใน  ๒ ๔๒๐๑) 

 
 
FaLang translation system by Faboba
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

23 กันยายน 2562

 • A20190918
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๑
 • A20190918-2
  รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20190917
  กองทัพอากาศ มอบเงินสมทบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในงาน “ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”
 • A20190911-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิบัติภัย
 • A20190912-2
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓
 • A20190912
  พิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

23 กันยายน 2562

 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒

23 กันยายน 2562

 • C20190923
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน ทอ. และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน น.๑๔๒-๖๑-๑
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20190829
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว จำนวน ๑๕ อัตรา
 • C20190828
  การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19
 • C20190816-2
  วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์(StrategichCrisishManagement Exercise)
 • C20190816
  งานเกียรติยศ ๕๐ ปี เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ บรรจุเข้าประจำการ

23 กันยายน 2562

 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • E20190305
  เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) ของกองทัพอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
 • 20190215
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒