วิสัยทัศน์ - ภารกิจ 

 

 

วิสัยทัศน์  
          “ สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำในอาเซียน (Leading Military Education Institute in ASEAN) ”
   

 

ภารกิจ 
      วิทยาลัยการทัพอากาศ มีหน้าที่ ให้การศึกษา และฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 


 

FaLang translation system by Faboba