การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง”

 

       พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

The Security environment

 

    AVM Poomjai  Leksuntarakorn, the Director, Strategic Studies Center, National Defense Studies Institute, delivered a lecture on the topic “The Security environment”, on Thursday 10 January 2019, 1300 - 1500 hrs at the main lecture room AWC.

003
003 003
005
005 005
002
002 002
001
001 001
004
004 004

FaLang translation system by Faboba