บรรยายพิเศษ หัวข้อ “The State Partnership Program(SPP)”

   

      พลอากาศจัตวา Jeremy Horn ผู้บัญชาการ Washington Air National Guard บรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ  ในหัวข้อ “The State Partnership Program(SPP)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒, ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐  ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศพลอากาศจัตวา Jeremy Horn ผู้บัญชาการ Washington Air National Guard บรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ  ในหัวข้อ “The State Partnership Program(SPP)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒, ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐  ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ

The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”
The State P...
The State Partnership Program(SPP)” The State Partnership Program(SPP)”

FaLang translation system by Faboba