การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๓

   

      พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ๐๘๓๐ - ๑๓๐๐ ณ อาคารสำนักงานใหญ่  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

001
001 001
002
002 002
004
004 004
003
003 003
005
005 005

FaLang translation system by Faboba