การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔

 

          นาวาอากาศเอก ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒, ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔

FaLang translation system by Faboba