การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑

 

          นาวาอากาศเอก ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ สาธารณรัฐออสเตรีย - ประเทศฮังการี - สาธารณรัฐสโลวัก - สาธารณรัฐเช็ก ระหว่าง ๑๑ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือ ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย โดย คุณพัชรี พุ่มพชาติ เอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค.๖๒, ๐๘๐๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา

การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑

FaLang translation system by Faboba