การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒

 

          พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศสาธารณรัฐอิตาลี – สมาพันธรัฐสวิส-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปบรรยายสรุปความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือ ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี โดย คุณเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูต เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Pilatus Aircraft Ltd.

การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒

FaLang translation system by Faboba