การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เดินทางไปดูงานและสหพันธรัฐรัสเซีย - สาธารณรัฐฟินแลนด์ – ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่าง ๑๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปบรรยายสรุปความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือ ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดย คุณธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ บริษัท SAAB ราชอาณาจักรสวีเดน

การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓

FaLang translation system by Faboba