การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒, ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๕

FaLang translation system by Faboba