มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙

 

          น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.กกล.ทอ.ฉก. ๙ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิบัติภารกิจของกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙” แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๓ ในโอกาสนี้ น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และผู้แทน นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๓ เป็นผู้แทน พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังพล กกล.ทอ.ฉก. ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ

มอบเครื่องอ...
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
มอบเครื่องอ...
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
มอบเครื่องอ...
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
มอบเครื่องอ...
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
มอบเครื่องอ...
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙

FaLang translation system by Faboba