เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ”

 

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ในหัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ” เมื่อศุกร์ที่ ๒๔พฤษภาคม ๒๕๖๒, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ

เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ”
เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ”
เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ”
เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “ผู้นำระดับยุทธศาสตร์-การประยุกต์หลักการทรงงานฯ”

FaLang translation system by Faboba