การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา มุ่งเน้นการนำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติในเรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

FaLang translation system by Faboba