การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๗

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานก...
ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศึกษาดูงานก...
ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศึกษาดูงานก...
ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศึกษาดูงานก...
ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศึกษาดูงานก...
ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

FaLang translation system by Faboba