เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

 

          พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม นภยาธิปัตย์

เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

FaLang translation system by Faboba