การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘ การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๘

FaLang translation system by Faboba