กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ เรื่อง “กองทัพไทยในทศวรรษหน้า” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒, ๑๓๐๐-๑๖๓๐ ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒
กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒
กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒
กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒
กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒
กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒
กิจกรรมวิชา...
กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒ กิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๒

FaLang translation system by Faboba