การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป “บทเรียนการบรรเทาสาธารณภัยพายุหมุนนาร์กิส”ณ กองบินมิงกาลาดอน, รับฟังการบรรยายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และความร่วมมือทางทหารจาก ผชท.ทร./ทอ. โดย คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้
การดูงานและ...
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศระยะใกล้

FaLang translation system by Faboba