การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒

 

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒

FaLang translation system by Faboba